bir tane daha yiyeyim sonra birakicam

  • 3294
  • 13
  • 4
  • 0
  • evvelsi gün

diego maradona

alem-i zâtî ferenç puşkaş icab eden engürus top tepiciyi hamse-i zâhire eyleyememiş olan pis ergenlerin en a'la top tepici izaa ettikleri vasatî.

efendim hiçbir huşyâr, hiçbir âkıl bu maradona adlı zâta en a'la top tepici dimez. bunun içün aşüfte-dimağa sahip olunması lazım olunur.

ferenç puşkaş efendi besir sayıda müsabakayı tek başına cemaatine kazandırıp bizleri bahtiyar eylemiştir.
ayrıca kendileri âli-cenab bir şahıs olup vicudlarına hiç kokain eylememişlerdir.
madrid-i real cemaati ilen garp turnuvalarında beş adet avropa kupa hübaşe eylemiştir.

ancak ve maalesef kendisi pis ergenlerin maskarası olmuştur efendim annesini satmak eyleyeyim.

devamını okuyayım »