biskuvi

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (523)
  • 1397
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

smile adsl

abonelik ba$langıç tarihinden itibaren 3 gün içinde kurulumu gerçekle$tireceklerini taahhüt eden,onu takip eden sürede hemen her gün aranıp durum sorulan,bu sefer deçok yoğun olduklarından gün veremeyeceklerin söyleyen ve yine sabrın ta$tığı günlerden bir gün ' $u tarihe kadar aranacaksınız ve sizden randevu alınacak efendim' dedikleri tarihin zaten geçmi$ olduğu belirtildiğinde,kem küm edilip telefonu kapatan call center elemanları bulunan,yılmayıp uğra$an mü$teriye isminin acile alındığı her defasında belirtilen,en sonunda hattının açıldığı ve kurlumun çok acilse kendisinin gerçekle$tirebileceği yönünde bilgi verilen ve ak$am eve gidildiğinde ba$ka bir gülümseten hat çalı$anı tarafından hattın açıldığı ancak bu sefer telekom tarafından sorun olduğunu söyleyen,ya sabır çekilip sadece tüm i$lemlerin iptal edilmesini isteyen bahtsız mü$teriye bunun içinde gün veremeyeceklerin söyleyen,bu sefer sinir krizine ramak kala tekrar denenmek istendiğinde hattın aslında kendileri tarafından da açılmadığını söyleyen,bu süre zarfında uzunca mailler dö$eyip gönderen mü$teriye yakla$ık 4 gün sonra kuru bir özürle dönen ve en son 15 günlük süreç sonunda ba$ka bir hat çalı$anı tarafından teknik destek alınarak kurulum yapmaya çalı$an salakca bir sabırla gerzekçe inatla$an mü$teriye 'modeminizde sorun olmalı,aldığınız yerle görü$ün efendim' diye yenıt verdikten sonra zaten size kurulum için kimse gelmiycek ki deyip en sonunda telefonu kırdırtan ve tüm iptal i$lemlerinin gerçekle$mesi için günde 2 kere aranmasına rağmen kiminin evet iptal isteği girilmi$,kiminin kaydınız yok dediği,tüm organik bağımın kesinlikle kesilmesini istediğimi defalarca belirttiğim,birbirinden bi haber sistemi,çalı$anı olan acacip $ey.
hayır sayelerinde bissürü $ey öğrendim gugıldan falan yanıltıcı reklam vermek yüzünden çarptırılacak para cezaları,$ikayetler.tek kazanımım bu oldu.ama $imdilik.

devamını okuyayım »
15.11.2006 10:27