darth maul

  • azimli
  • şamda kayısı (707)
  • 4426
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

hubel

gariptir ki diğer pagan inanışlarının çoğunda güneş tanrısı baş tanrıyken, araplarda ay tanrısı baş tanrıdır. genellikle eril karakter daha güçlü ve "ışık saçan" güneşe atfedilirken, dişi karakter ay'la ilişkilendirilir. ataerkil araplarda bunun tersinin olmasının sebebini, gündüzleri 50 dereceleri olmasına ve insanı nefret ettirecek kadar bunaltmasına bağlıyorum.

bu arada meşhur putlardan; menat, lat ve uzza da bunun kızlarıydı.

devamını okuyayım »
11.09.2010 06:14