darth maul

  • 4444
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

martin eden

kitapta geçen şiirler ve türkçe çevirileri.

from too much love of living,
from hope and fear set free,
we thank with brief thanksgiving
whatever gods may be
that no life lives forever;
that dead men rise up never;
that even the weariest river
winds somewhere safe to sea.

hayata yönelen aşırı sevgiden,
ümit ve korkudan kurtulan bizler,
kısa teşekkürlerle şükranlarimızı sunarız
tanrı diye ne varsa,
ki, hiçbir hayat ebediyyen yaşamaz,
ki, ölüler dirilemez;
ki, en yorgun nehirler bile
bir yerde denizle birlesirler.
----------------------------------------

‘the sea is still and deep;
all things within its bosom sleep;
a single step and all is o’er,
a plunge, a bubble, and no more.

deniz sakin ve derindir,
koynunda her sey uykuya dalar.
bir tek adım ve her şey biter;
bir kulaç, bir habbecik, yeter!
----------------------------------------

“‘i have done—
put by the lute.
song and singing soon are over
as the airy shades that hover
in among the purple clover.
i have done—
put by the lute.
once i sang as early thrushes
sing among the dewy bushes;
now i’m mute.
i am like a weary linnet,
for my throat has no song in it;
i have had my singing minute.
i have done.
put by the lute.’

bitirdim-
udu bir kenara bıraktı elim.
şarkı da
söylemek de bitecektir yakında.
havaya asılı gölgeler gibi
mor yoncalar arasında.
bitirdim-
udu bir kenara bıraktı elim.
çiğli çalılar arasında öten
seher bülbülü gibi şakırdım
bir zamanlar ben de;
şimdi kesildi nefesim.
yorgun keten kuşu gibiyim
gırtlağımda kalmadı sesim;
büyük bir titizlikle şarkımı
bitirdim
udu bir kenara bıraktı elim.

devamını okuyayım »