escherichiacoli

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (523)
  • 1807
  • 3
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

lozan antlaşması

osmanlı'yı sevr'e götüren sürecin hala sadece osmanlı'dan sadır olan hatalardan kaynaklandığını savunan insanların kıymetini anlayamayacağı anlaşma. bilgiden bahseden insanların öncelikle imparatorlukların ulus devletlere dönme aşamasından, bunun ekonomik ve coğrafi nedenlerinden, daha sonra anadolu'nun paylaşılmasına yönelik anlaşmalardan ve planlardan haberdar olması gerekir. osmanlı'nın sürekli toprak kaybetmesi şunun ya da bunun spesifik hatasından değil tarihin gidişatından kaynaklanan zorunlu bir sonuçtur. adama daha ittihat ve terakki ortada yokken küçük kaynarca anlaşmasını niye imzaladın diye sormazlar mı? sorarlar.

ironiye bak ki, lozan'ın (ve arkasındaki kurtuluş savaşının) zafet değil hezimet olduğunu, sadece ve sadece lozan başarısının sahibi olan milletin içinden inkişaf eden nevi şahsına münhasır garip tarih anlayışı savunuyor (zira dünya muteber tarih kaynakları kurtuluş savaşını da, lozan'ı da türk milliyetçileri için büyük başarı olarak okur. bir kez daha belirtelim : (bkz: kurtuluş savaşı/@escherichiacoli))bunu da daha garip bir tümevarım anlayışı ile, musul meselesi bir yana, birkaç küçük ayrıntıdan sanki kanuni zamanındaki imparatorluk topraklarından lozan'da vazgeçilmiş gibi göstererek yapıyor. imadiye gibi bir köy için "sevr'de bizdeydi, lozan'da yok!!!" diye neredeyse sevr'i tercih edecek meczuplar var islamcı "tarihçi"ler içerisinde.

ancak söz konusu şahıslar sevr'den lozan'a nasıl gelindiğini, "yedi düvel"in iki defa yenilenen teklifini, hatta bu kesimde pek muteber vahidüddin hazretlerinin "o kadar şeye gerenk yok ben daha azına da razıyım beni destekleyin" mesajını, boğazlar, adli-ticari kapitülasyonlar, ermeni devleti meselesi ve asker mevcudu konularında kopan kıyametleri, görüşmelerin süresini, kaç defa masadan kalkma noktasına gelindiğini, kaç kez çatışmaların yeniden başlamasına ramak kaldığını, masada bir zafer elde edeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan curzon çakalının birçok konuda nasıl göt olduğunu, ismet paşa'nın curzon'un direncinin kırılmasındaki payını gündeme getirmez.

öğrenmek isteyene kaynak çok. ama sürekli aynı meczupların ezberlerini terennüm etmekle bu iş olmaz. ecnebi kaynak veriyoruz, hala resmi tarih eleştirisi üzerinden savunma geliyor. insanda ya biraz sıkılma, ya da biraz muhakeme yeteneği olacak. ikisini de kaybedenler için yapacak bir şey yok.

edit: sevr'i lozan ile karşılaştırma zorunluluğundan sıyrılmak için, çoktan ikili-üçlü anlaşmalarla öngörülmüş ancak kurtuluş savaşı nedeniyle uygulamaya konulamamış sevr anlaşmasını, sanki lloyd george'un boş vakitlerinde karaladığı bir senaryoymuş gibi göstermek de neyin nesi oluyor? osmanlı hükümeti olmayan anlaşmayı mı imzaladı? hadi sevr'i uygulamaya konulamamasından mütevellit yok sayalım, peki skyes-picot antlaşmasını, san remo konferansını ne yapacağız?

devamını okuyayım »
26.07.2012 02:07