faux pas

  • 410
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

kuran-ı kerim

kuran nedir?

kuran, bilgiden ziyade esasında bir bilinç kaynağıdır. epistemolojiden ziyade ontolojiye dâhildir. yani bilgi kaynağı olmaktan ziyade, bilgiye ulaşacak olan insanoğluna hitaptır. insanı çevresine tepki vermeye çağırır. onda “allah şuuru” (takva) uyandırarak hayat yolculuğunda “birlikte yürümeye” davet eder. bu şuur uyandıktan sonra bilgiye insan kendisi ulaşacaktır.

bilgi ise bütün varlığa saçılmıştır; tarih, tabiat ve hayat... bilgi bütünüyle tek bir kişiye veya bölgeye inhisar edilmemiştir. insana düşen bunları aramak, esaslı bir hakikat arayışına girmek, tarihin, tabiatın ve hayatın neresinde ise bulup ortaya çıkarmak, çin’de de olsa gidip almaktır.

kuran sınırlı sayıda bilgi verdiği yerde bile esas itibarîyle şuur oluşturmak istemektedir. kuran’ın yazılı bir metin olarak, tekrarlı, kesintili, vurgulu ve dalgalı akışında bunu görmek mümkündür. esasında kuran, deruni dile ve cânu gönüle yönelmiş bir hitabettir.

kuran, insanlığa hiç duyulmamış yepyeni şeyleri getirmez. bilakis bilindiği halde uygulanmayan, o çok bilenen fakat oralı olunmayan, çeşitli sebeplerle savsaklanan, her insanda fıtraten var olan insanlık vicdanını (basâirun li’n-nâs) uyandırmak ister (45/20). uyanan vicdanın hayata yansımasını bekler; iyilik, güzellik, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, söz, namus, adalet, erdem, vefa, dostluk, kardeşlik, cömertlik, yiğitlik, mertlik gibi temel insanlık değerleri (hablu’n-nâs) üzerinde ısrarla durur (3/112) ve sürekli olarak bunları talep eder. bunları aynı zamanda allah’ın ipi/yolu/değerleri (hablullah) olarak vazeder (3/112).

kuran bize hakikat arayışında yoldaş olmak ister. yardım eder, aptalca bir yanlışlığa düşmememiz için bizi uyarır. “allah” kavramının peşine düşürerek, her şeyden bağımsızlaşmamızı sağlar. böylece bizi her tür batıl bağımlılıktan kurtararak özgürleştirir. bu anlamda kuran işaret parmağı gibidir. bilfiil, bizzat ve “hemen şimdi” işaret ettiği yöne gitmemizi ister, işaret parmağının kendisi ile uğraşıp durmamızı değil…

(yaşayan kur’an; türkçe meal-tefsir, önsöz’den, inşa yayınları, ist. 2007).

*

devamını okuyayım »
05.06.2007 02:12