felis

  • azimli
  • anadolu çocuğu (348)
  • 6064
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

şarap

mitolojide "tanrıların içkisi" olarak kabul edilen şarap, "kutsal içki" olrak anılır. şarabın ilk ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli efsaneler de bilinir. anadolu'da en yaygın efsane ise şöyle:

nuh peygamber agrı dağı'nın eteklerinde dolaşırken, çok neşeli bir keçi görür. keçinin neşesinin kaynağını merak edip, onu takip eder ve iri taneli bir meyve* yedigini görür, bu meyveyi çok beğenen nuh, üzüm suyunun tiryakisi olur. onun keyfini fark eden şeytan, onu kıskanarak yakıcı nefesiyle asmaları kurutur. nuh bu duruma üzülüp kederlenince, şeytan [ne içindir bilinmez] asmayı kurtarabilmesi için yedi tane hayvanın kanıyla burayı sulaması gerektiğini söyler. nuh da onun dediği gibi "aslan, kaplan, ayı, köpek, horoz, tilki ve saksağan"dan oluşan 7 hayvanın kanıyla asmayı sular ve asma yeniden canlanır. işte bu yüzden o günden beri üzümün suyunden ya da bu meyveden üretilen içkiyi içenler; ya aslan gibi cesur, ya kaplan gibi yırtıcı, ya ayı gibi kuvvetli, ya köpek kadar kavgacı, ya horoz gibi gürültücü, ya tilki gibi kurnaz ya da saksağan gibi geveze olurlar-mış-...

devamını okuyayım »