hardist

  • anadolu çocuğu (310)
  • 647
  • 7
  • 2
  • 0
  • evvelsi gün

aleyna tilki ıtır esen gözde baddal'ın nesli

alttaki satırlar 6000 yıl öncesene ait sümer tabletlerinden çevrilmiştir. tüm çağlarda ve tarihlerde her nesil bir sonraki nesli kötüler. bu durum yüz yıl önce de böyleydi, bin yıl önce de, yüz yıl sonra da böyle olacak.

“meydanlarda başıboş dolaşan sen mi başarılı olacaksın? öyleyse önceki kuşaklara bak. okula git yararını görürsün. oğlum, önceki kuşaklara bak, araştır onları.”

“bana bak, adam ol. meydanlarda başıboş dolaşma, caddelerde sürtme. sokakta yürürken çevrene bakınıp durma. alçakgönüllü ol, gözetmenine ondan çekindiğini göster. korktuğunu belli edersen senden hoşnut kalır.”

“senin gibiler çalışıp anne babalarının geçimini sağlıyorlar. arkadaşlarınla konuşup, söylediklerine değer verseydin, onları örnek alırdın. her biri 10 gur (72 kile) arpa getiriyor, küçükler bile babalarına 10 gır arpa getiriyor. babalarını arpaya boğuyorlar, onu arpa, yağ, yün içinde yüzdürüyorlar. ama sen haylazlıkta üstüne yok, onlarla karşılaştırınca adam bile değilsin. elbette sen onlar gibi çalışmazsın, onlar çocuklarını çalıştıran babaların oğulları, ama ben seni onlar gibi çalıştırmadım.”

“ben senin yüzünden gece gündüz azap çekiyorum. sen gece gündüz sefa sürüyorsun. bolluk içinde yüzüyorsun, enine boyuna büyüdün, semirdin, koskocasın, güçlü kuvvetli ve şişkosun. ama tanıdıkların ümit içinde senin çöküşünü bekliyorlar, bu da onları sevindirecektir, çünkü sen insani niteliklerine önem vermiyorsun”

6000 yıl önce yazılmış "gençlik çok bozuldu" temalı tabletlerden (farklı zaman dilimlerinde benzer temada serzenişler mevcuttur. geçmiş allah belasını versin bu gençliğin yazıtlarıyla doludur.)

devamını okuyayım »
23.09.2017 12:42