in nuce

  • her eve lazım (732)
  • 987
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 ay önce

erich auerbach

1934-1940 yılları arasında istanbul üniversitesi'nde ders vermiştir. 1937'de arkadaşı walter benjamin'e yazdığı bir mektupta; cumhuriyet modernleşmesinin batıyı hem ideal bir model hem de bir korku kaynağı olarak görmesinin yolaçtığı içsel huzursuzluğunun, kültürel şizofrenisinin, ikiye bölünmüş bilincinin ipuclarını verir bize:

" [atatürk] yaptığı herşeyi, bir yanda avrupa demokrasilerine karşı, öte yandan da eski panislamist sultan'ın ekonomisine karşı karşı mücadele içinde yaptı; bunun sonucu, fanatik biçimde gelenek-karşıtı bir milliyetçiliktir: varolan bütün[islami] kültürel mirasın reddi, ilksel bir türk kimliğiyle fantastik bir ilişkinin kurulması, nefret edilen ama yine de beğenilen bir avrupa'ya karşı kendi silahlarıyla zafer kazanmak amacıyla avrupai bir teknolojik modernleşme[...] sonuç: uç noktada milliyetçilik ama aynı zamanda tarihsel milli karakterin yıkılması."

devamını okuyayım »
15.03.2007 19:33