in nuce

  • her eve lazım (727)
  • 987
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

bacıyan-ı rum

aşıkpaşazadenin diğer osmanlı kroniklerinde yer almayan anadolu'da 14. yy da varolan: gaziyan-ı rum, ahiyan-ı rum, abdalan-ı rum ve bacıyan-ı rum dörtlü tasnifinde yeralan hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz grup.
fuad köprülü'nün bu taife hakkındaki verdiği bilgiler henüz aşılamamıştır.
köprülü ilk olarak bu grup hakkında savaşcı kadın birlikleri demiş, sonra fikrini değiştirmiş bunların kadınlardan oluşan sufi birlikleri olduğunu yazmıştır.
mikail bayram ise bu grubu ahilerin kadın kolu olarak gördüğünü belirtmiştir.
sencer divitçioğlu ise bu iki yazarın söylediklerini toparlamış baciyan-ı rum'un heterodoks inançlara sahip dini kadın birlikleri olduğunu söylemiş, bunu da hacı bektaş veli nin vilayetname sindeki kadıncık ana hikayesi ile aşıkpaşazade'nin semantik okunmasına dayandırmıştır.

devamını okuyayım »
03.07.2006 23:46