kabahatinbuyugukendisindeolanadam

  • 814
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

genetik algoritma

aslında dünya üzerinde en makbul olan düşüncenin nesiller boyunca aktarılması da bu yönteme örnek olarak verilebilir. nihayetinde zor düşüncenin kabul görmesi ve çok büyük kitlelere ulaştırılması da np-hard bir iş.

şimdilerde amerika'da olan bir arkadaş ekşi sözlük'ün de aynı kuralları işlettiğini varsaymıştı. hali hazırdaki sonuç onun dediği gibi olmadı tabi, en azından geçen 16 yılı 16 iterasyon sayarsak pek de 'elit nesil'e ulaştığımız söylenemez. herkes sözlüğün eskisi kadar kalitesinin kalmadığından yakınıyor pek tabi ki. çünkü sözlük'teki mantık genetik algoritma'daki mantığa ters olarak en iyilerin uçurulması en trolllerin hayatta bırakılması yönünde. eski patronun ekşi sözlük örneklemesinde olduğu gibi nihayetinde en iyi olanın seçileceğini garanti etmez ama en iyiye yaklaşılabilir. hatırı kalmasın şimdi haklılık payı var idi dediklerinde. daha doğrusu hayalini kurduğu düzende. tabi maddi kaygılar kendisi için bir bir penaltı oldu. en nihayetinde loop'a girince en mantıklı işi yaparak devretti bu np-complete görevi.

neyse, içimizde ukte kalanları söyledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim...
özgürlük, bağımsızlık, hümanizm ve adalet gibi düşüncelerin/olguların ilk çağlardan bu yana değer kazanması, insanlar arasında yüksek sesle konuşulmaya başlanarak bugünkü halini alması belli fitness* kurallarının işletilmesiyle mümkün olabilmiştir. başlangıçta adı konulmayan insana dair olmazsa olmaz birey olma düşüncesi öncelikle toplumlarda vuku bulmuştur. bireyler düşünceleri genler üzerinde taşıyan kromozomlar gibidir. bu kromozomlar düşüncelerini aktaracak başka uygun birey bulduğunda onunla fikir alışverişi yapar * * ve yeni düşünceler, akımlar meydana gelir*. tabi oluşan yüzlerce binlerce düşünce içinden hayatta kalabilen en makul ve makbul düşünce bir sonraki nesle aktarılırken, kabul görmeyen düşünce de onu taşıyan bireyle beraber elenir ve yok olur. çünkü nesilden nesile iterasyonlar boyunca aktarılacak düşüncenin belli bir populasyonu vardır.

şimdiye kadar aslında insanlık için pek bir faydası olmayan, fakat toplumları belli ilkeler etrafında kenetleyen, kendilerini iyi hissettirmesine yardımcı olan ırkçılık ve sınıfçılık düşünceleri de kendilerine asırlardır bu populasyonda yer bulabilmiştir.

iterasyonu sonlandıracak şey artık çoğu insana göre dünyanın sonunun gelmesi olacaktır. bu noktada medeniyet ulaşabileceği en iyi ve görece en kötü haliyle vücut bulacaktır.
evrenin kendisi pek tabi ki görüldüğü üzere bu süreci kapsamlı olarak yürütmektedir. başarısı da önde gelen düşünürler ve bilim adamlarının küçük dokunuşlarıyla şekillenmektedir.

devamını okuyayım »