kuark

  • prezentabl (578)
  • 827
  • 8
  • 3
  • 3
  • dün

elektroensefalografi

kafatası çevresine yerleştirilen elektrotlar yardımıyla beyin faaliyetleri sırasında kendiğilinden oluşan sürekli ritmik elektriksel potansiyel değişimlerinin veya reseptör faaliyetlerine bağlı olarak uyarılmış durumda iken biraz daha farklı olan potansiyel değişimlerinin yazdırılması yöntemine denir.
fiziksel anlamda tam bir periyodik olmayan bu potansiyel dalgalanmaların frekansları, beyin aktivite durumuna göre 0.5-70 hz arasında genlikleri ise 5-400 mikro volt arasında değişir.
insan veya hayvanın canlılığı sürdükçe bu eeg sinyalleri her koşul altında gözlenir.
normal bir eeg sinyali birçok frekansı içerir. beynin aktivite düzeyi yükseldikçe eeg dalgaları frekansı da yükselir ve genlikleri ise azalır. egemen frekanslar yaşla orantılı olarak yükselmektedir. yeni doğanlarda 3-4 hz frekanslar egemen iken, 2-3 yaş aralığında 6-7 hz ve yetişkinlerde ise 8-12 hz arasında yükselmektedir.

eeg dalgalarını değerlendirirken en önemli parametre frekans ve genliktir. eeg spektrumu dalgaların içerdikleri başat freansa göre özel adlarla anılan bantlara ayrılmıştır. bunlar: delta, teta,alfa, beta dalgalarıdır.

1) delta dalgaları:
frekansları 0.5-4hz, genlikleri 20-400 mikro volt aralığında olan bu dalgalara derin uyku, genel anestezik durum gibi beynin çok düşük aktivite gösterdiği durumlarda karşılaşılmaktadır.
2)teta dalgaları:
frekansları 4-8hz, genlikleri ise 5-100 mikro volt arasında olan bu dalgalarla normal bireylerde rüyalı uyku, orta derinlikte anestezik durum gibi beynin düşük aktivite durumlarında ve birey stres altında iken karşılaşılmaktadır.
3) alfa dalgaları:
frekansları 8-13hz, genlikleri 2-10 mikro volt arasında oln bu dalgaların biçimleri sinüzoidal biçime en yakındır. uyanık bireylerin, fiziksel ve zihinsel olarak tam dinenimde bulunduğu, dış uyaranların olmadığı, gözlerin kapalı olduğu durumlarda görülür. kafanın occipital bölgesinden alınan kayıtlarda en belirgin biçimde gözlenir.
4)beta dalgaları:
frekansları 13hz'den yüksek, genlikleri 1-5 mikro volt arasında olan bu dalgalara odaklanmış dikkat, zihinsel iş, duyusal infrmasyon işleme ve uykunun hızlı göz hareketleri evrelerinde karşılaşılmaktadır. bu dalgalar beynin en yüksek aktivite düzeyine karşılık gelmektedir.

normal eeg dalgalarının özel biçimlerinin olmamasına karşılık bazı patolojik durumlarda tekrarlanan özel desenlerle karşılaşılabilmektedir.

kafanın simetrik olarak farklı bölgelerine yerleştirilen elektrotların yer kodları

delta, teta, alfa, beta dalgaları

devamını okuyayım »
04.12.2016 19:51