otisabi

  • 13954
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

ekşi sözlük'ün savcılığa yazar bilgilerini vermesi

benim bildiğim kadarıyla malum haber gerçek. uygulama da yasal.
polis yasal yollardan talep ediyor; sözlük yasal sorumluluğu gereği elindeki bilgileri veriyor.

çok uzatmayayım: sözlük yasal yükümlülüğü sebebi kimlik (ip, vb.) bilgilerini verdiği yazarları
(ve yazar dilerse herkesi) bu işlemden haberdar etmelidir.

neden haberdar etmelidir?

1. çift taraflı şeffaflık gereği haberdar etmelidir.

sözlük, devlet'e karşı yükümlü olduğu kadar yazarlarına karşı da yükümlüdür.

yasal bir zorunluluk sebebiyle dahi bilgimi paylaşıyorsan, paylaştığın bilgisini
bana da kayıtsız, şartsız; nedensiz, gerekçesiz vermelisin, verebilmelisin.

2. sosyal sorumluluk gereği haberdar etmelidir:

hakkında polis (ya da devlet) eliyle, inisiyatifiyle soruşturma başlatılan bir kişi,
sadece kendisini temsil etmek zorunda değildir.

devlet eliyle yürütülen her türlü tedhiş, yıldırma, caydırıcılık politikasında önden
ve zamanında haberdar olmak, haberdar edebilmek manasına da gelir.

benzer gerekçelerle, benzeri şekilde toplu soruşturmaya uğrayanlar soruşturma sürecinin
en başında, hem de sözlükçe onanmış somut bir kaynak göstererek, durumlarından
kamuoyunu haberdar edebilirler, sivil toplum kuruluşlarından ve yasal danışmanlarından
destek ve bilgi alarak, haklarının bilincinde ve haberdar olarak sürece dahil olurlar.

3. (2. maddeye bağlı olarak) sözlüğün tavrını göstermek açısından haberdar etmelidir:

sözlük yasal sorumluluğu gereği yerine getirdiği eylem ve işbirliğini siyaseten savunmak zorunda değildir.

bir uygulamanın yasal olması, makul ve makbul olduğu manasına gelmez. sözlük yönetimi
eğer bu uygulamaya karşıysa, polis devleti konusunda siyasi çekincelere sahipse, ilk iki maddeye
dayanarak kullanıcıları ve kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışır, bir dayanışma ve karşıt duruş
gösterir destek verirse, destek alır. işbirliğini, işbirliği ettiği kişi ve kurumlardan yana sınırlarsa
(bence yok yere) şaibe altında kalır, töhmet olur, zahmet olur.

devamını okuyayım »
20.06.2011 18:46