senturion

  • azimli
  • kofti anarşist (150)
  • 1213
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

angajman kuralları

ingilizcesi ve fransızcası engagement olarak yazılan, ingilizce engeyçmınt olarak okunurken, fransızca angajman olarak okunduğundan, dilimize fransızca okunuşunun türkçeleştirilmesi ile girmiş, muharebe ve çatışma esaslarını belirlemek amacıyla kullanılan askeri-politik bir deyiştir. türkçeleştirilmiş hali ise; durumu en iyi anlatabilecek, en güzel şekilde "çatışma kuralları" şeklinde olabilir.

karşılıklı hasım taraflar arasında devletler hukuku esasları ve çeşitli anlaşmalar/antlaşmalar ile belirlenmiş yazılı ya da yazılı olmayan ve bazen teamüllere göre şekil almış bu kuralların derecesi ve seviyesi genellike yönergelerde belirlenmiştir. uygulama durumları, belirlenen esaslar taraflar arasında savaş çıkma olasılığını arttıracağından genelkurmay ya da genelkurmayın önerisine göre hükümet tarafından belirlenir.

içerikleri daha teferruatlı ve resmi şekilde olmakla birlikte, mealen basitçe, a tarafı x hattına şu kadar yaklaşırsa ihtar çekilir, hattı geçerse uçak kaldırılır, geri dönmezse ateş edilip indirilir, sınıra ne kadar yaklaşırsa ne yapılır, uçağı gemisi nereye gelirse neler yapılır hepsi ayrıntılı belirlenmiştir. tabii ani gelişen durumlarda, merkeze soralım, onlar ne diyecek bekleyelim bakalım denemeyeceğinden, öyle denirse atı alan üsküdarı geçip çok geç olacağından, en ilerideki unsurların ne yapacağını bilmesini sağlar. gecikmeleri önler. aynı zamanda lüzumsuz tepkileri de önleyeceği gibi geç kalmaları da önlemiş olur.

devamını okuyayım »
07.10.2012 02:55