songulyabani

  • 1866
  • 4
  • 3
  • 0
  • geçen hafta

çorum'da mezarlıkta ağlayan kız sesi duyulması

evliya çelebi şayet yaşasaydı* şöyle anlatacağı olaydır:

"haber sahipleri diyeler kim vilayet-i çorum'da bir kabristanda hortlak hatun türedi. ahaliden şahit olan yahut raviyan-ı ahbar yemin virüb: "vallah biz ol hortlağı gördük yahud işittik. anda hem ağlayub hem zatına mahsus gayb alemi lisanınca gulgule iderdi" diyeler. vilayet-i çorum ahalisi hortlağı takibat ve dahi rabteylemek maksadıyla nısf-ü leylde nöbet urup azebler, asesler misali harbilerle, dayaklarla ve fenerlerle kol gezerler imiş kim eflak-boğdan ve dahi rumeli vilayetlerinin batıl itikadlarınca upir, hortlak kovalar köylülerinden zann ittük vesselam..."

devamını okuyayım »