suendenbock

  • 1146
  • 42
  • 19
  • 0
  • dün

hukuk okumanın tıp okumaktan zor olması

ilginçtir biz doktorlar bu iddiaya katılıyoruz. hatta daha önce de yazdım, hukuk (veya fizik matematik) okumak tıp okumaktan daha zor diye (belki başlığı açan benim yazdıklarımı görüp de bu başlığı açtı).

yani bana en azından çok daha zor görünüyor. soyut bilgiye, insan üretimi bilgiye öğrenmek de, akılda tutmak da hemen her zaman daha zor. tıptaki hemen her bilgi, gerçek hayatta elle tutulabilir, somut gözlemlere dayanan ve gerçek hayatta karşılıkları olan bilgiler. akılda tutulması çok daha kolay.

gelgelelim hukuk çok ciddi oranda insan zihninin ürünü. yasaları insanlar oturup pek de öyle derinlemesine olmadan düşünüp çıkarıyor, ciddi bir keyfiyet söz konusu. bunların yetersizliği ile gelsin arkasından içtihatlar, uygulamalar. matematik yok, fiziki gerçeklik yok. insan zihninin verdiği hatalı olmaya çok açık kararlar ve onun doğrulaması, yanlışlaması. tüm dillerde, tüm ülkelerde farklı fikirler, uygulamalar.

aspirini afrika'da da versen, sibirya'da da versen aynı etkiyi elde edersin. (üç aşağı beş yukarı, kimi ilaçlar kimi ırklarda daha az etkin, ama bunlar öğrendiğimiz istisnalar).

ama hukuk böyle değil. hayır, aynı ülke içinde bile böyle değil. ve araştırmak için kaynaklar bile net değil.

üstelik cerrahi dışında tıp branşlarında doğruları yapmak için bilgi yeterli. oysa hukukta bilginin ötesinde muazzam bir strateji, insan psikolojisi ve iletişim becerileri de gerekli.

insan faktörü tıbba göre çok daha zor, çünkü karşınızdaki size yardımcı olmayabilir. (tamam bize saldırdıkları bile oluyor, ama yine de hastaların çoğu bize kendi derdini anlatmak konusunda yardımcı oluyor)

hukukta kitapta yazan bilgi ile, insan hayatının gerçekleri arasında da dağlar kadar fark olabilir. sonuçta vicdan muhasebesi, kamuoyunun baskısı, bunlar da yetmiyor, bir de devlet işin içine giriyor ve özellikle ülkemizde hukuk iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor pratikte.

ha tüm bunlar hukuk eğitiminde veriliyor mu? veriliyorsa bile herkes uygulayabiliyor mu? sanmıyorum.

işini kusursuz yapan bir doktor olmak gerçekten zor olabilir , ama kusursuz yapan bir hukukçu (hakim, savcı, avukat) olmak imkansıza yakın.

devamını okuyayım »
04.07.2018 20:52