yeni

  • 458
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

menza

cevap hakkı için gereğinden fazla kredi açtığım ama düzgün bir cevap alamadığım yazar. chp karşıtı fanatik entrylerinden de anlaşılacağı üzere fikir alışverişinden ziyade propoganda peşinde koşmaktadır.

ayrıca tutarsızlığı ortaya çıkınca da düzgün bir tutum sergilemek yerine anlamazdan gelmeyi ve tartışmayı açıklama yapmaksızın kapatmayı tercih etmektedir.

(bkz: sultan vahdettinin milli mücadeleye verdiği destek) başlığında, nisan ayında başlayan tartışma menza'nın çaylaklığı nedeniyle askıya alınmıştı. mesajlaşmalar yolu ile yaptığımız tartışmada, vahdettinin mustafa kemal'e anadoluda silahlı bir direniş başlatması için bir görev verdiği, mustafa kemalin bu görev sonrasında bir yerde vatanı kurtaran vahdettine ihanet ettiği iddiasını ortaya sürdü.

ben de mustafa kemal'in zamanında padişahın yaverliğini yapmış olmasının avantajlarını kullandığını, padişah ingiliz baskısı altında, biz aslında onun da doğru bulacağı bir eylem planı içindeyiz şeklinde bir görüşün mustafa kemal'in işine geldiğini, ancak silahlı direnişe ilişkin esas desteğin vahdettinden değil osmanlı genel kurmayından geldiğini belirttim. mustafa kemal'in görevlendirilmesinin, yetkilerinin geniş tutulmasının sebebinin osmanlı genel kurmayı olduğunu, zaten oradaki paşaların zaman içinde istanbulu terkederek ankaraya katıldıklarını ve ankarada da kabul edildiklerini anlattım. vahdettinin desteğine ilişkin somut bir anı ifade vs bulunmadığını aksini gösteren olay ve şahtiliklerin ise ortada olduğunu belirttim.

menza bu mesajlaşmalar sırasında, yahu sen koskoca paşa (kazım karabekiri kastediyor) sivil bir adamın emrine girer mi kafayı çalıştır biraz dedi. bu durumun kazım karabekirin mustafa kemal'in emrine girmesinde vahdettinin onayı olduğuna ilişkin delil oluşturduğunu savundu.

ben de kazım karabekirin yazdığı ve cumhuriyet döneminde pek de hoş karşılanmayan anılarında bu olayı öyle anlatmadığını belirttim. karabekir paşa vahdettin'den emir gelmişti o nedenle mustafa kemal'in emrine girdim demek yerine düşündüm taşındım buna kendim karar verdim. ben olmasaydım şöyle olurdu böyle olurdu dediğini anlattım.

menza'da uzun bir cevap arasında ~e tabi öyle diyecek kim ben velinimetime ihanet ettim der ki diye cevap verdi.

bir sonraki mesajdan itibaren menza'ya bu görüşlerinin birbiri ile çeliştiğini anlatmak için uzun uzun çaba sarfettim. eğer karabekir paşa menza'nın iddia ettiği gibi vahdettinin emri ile mustafa kemal'in komutası altına girdi ise ortamda bir ihanetin olmadığını söyledim. dönüp bu durumu ihanet olarak adlandırmış olmasının aslında kendisinin de gerçekleri bildiğini gösterdiğini belirttim. kendisi genel duruşuna ilişkin bir açıklama yapmasına rağmen bu somut hatası ile ilgili bir açıklama yapmadı. araya çaylaklığı girdi, yazdığı propoganda entry'lerini görüp döndüğünü anladığımda mesaj atarak açıklaması için iki fırsat daha verdim, ancak aradan geçen 5-6 günden bu yana halen bir cevap vermiş değil.

vereceğini ve verebileceğini de sanmıyorum. belki propoganda için mesai harcadığı bugünlerden sonra genel geçer bir laflar edip somut çelişkisini örtmeye çalışabilir.

benim bu davranıştan çıkardığım kendisinin görüş alışverişinde bulunmayı değil, vahdettinin gizliden gizliye anadoludaki direnişe destek verdiği yalanını zihinlere kazımayı amaçladığıdır. diğer entrylerindeki içerikten ve usluptan da anlaşılacağı üzerine genel tavrı da bu yöndedir.

umarım içine düştüğü bu çelişkili durum kendi duruşunu tekrar gözden geçirmesine neden olur... kendi içinde bile çelişkili iddiaları ortalığa saçmak yerine doğruları öğrenmeye çalışır...

devamını okuyayım »
08.06.2011 01:27