şükela:  tümü | bugün
  • farklı bir amfetamin türevi olan deksfenfluramin, iştah kesici etkisinin mekanizması bakımından diğerlerinden ayrılır; bu ilaçların hipotalamusta serotonin salıvermek suretiyle doygunluk merkezini stimüle ederek iştah kesici etki oluşturduğuna inanılmaktadır. kankası olan fenfluramin ile birlikte feniletilamin yapısı içermekte ve yapıca amfetamine benzemektedir. fenfluraminin özgüllüğünün olmama sı ve depresyona neden olması, deksfenfluraminin kullanımının artmasını beraberinde getirmiştir. fenfluramin ve deksfenfluramin ssrı ilaç lardır ve serotonin agonistidirler. etkilerini beyinde sinapslarda nöronal serotonin geri alımını inhibe ederek, presinaptik akson terminallerinden ve sinaptozomlardan serotonin salımını sağlayarak ve serotonin reseptör aktivasyonunu artırarak gösterirler. bu da hipotalamusun ventro-medial çekirdeğinde bulunan yeme davranışını kontrol eden merkezlerde serotonerjik transmisyonu artırır ve de kalori alımını kısıtlar. serotonin, trombosit-kaynaklı büyüme faktörü ile sinerjik olarak etkileşerek vasküler düz kasın proliferasyonunu stimüle eden kuvvetli bir pulmoner vazokonstriktördür. serotoninin neden olduğu vazokonstriksiyon, ilacın neden olduğu pulmoner hipertansiyonun altında yatan temel nedendir. ilaç fda'dan onay aldıktan sonraki sene piyasadan çekilmiştir.
hesabın var mı? giriş yap