şükela:  tümü | bugün
 • 27 mayıs ihtilaline katılmış emekli bir binbaşıdır. ölümünün sıradan bir kaza olmadığı kuşkusu vardır.
 • kendisi mesele adlı eserinde devletçiliği şahsi teşebbüse alt yapı hazırlama işlevli bir anlayış olarak ele alır, yani donatım ve alt yapı alanında devlet özel sektörün yeşerebilmesi için geçici olarak iktisadi hayata müdahale edebilir ve onun içerisinde işletmeci olarak yer alabilir. bu açıdan friedrich list'in genç endüstriler tezine istinat ettiği söylenebilir. yani devleti yarı sömürge konumunda olan ve merkantil kapitalizmin söz konusu olduğu türkiye'de sanayi burjuvazisinin oluşmasını sağlayacak bir araç olarak görmektedir. milli burjuvazinin oluşumu kentlerde şahsi tesebbüs eksenli sanayileşmeyi de doğuracak ve bu şekilde köyde yaşayan ve topraksız köylü ya da tarım işçisi konumunda olan tebanın kentlere göçmesine yol açacak, bunun nihayetinde de topraksız köylüler ve toprak reformu sorunu ortadan kalkacaktır. yani söz konusu şahıs devletin rant yaratıcı rolünü en kaba ve açık şekliyle benimsemekte, nazariyesinde hem kent burjuvazisinin, hem de toprak ağalarının çıkarlarını savunmaktadır. bunun yanında, kitabının başında türk milletine tarihte hizmet etmiş çok sayıda azınlığın varlığını kabul ederken, desteklediği şahsi teşebbüs veya özel girişim anlayışından türk olmayan burjuvaların nasiplenebilmesini kabul edemez ve büyük çaplı ve memleket ekonomisi için hayati onemi olan iktisadi girişimlerin türk olmayanların eline teslim edilemeyeceğini söyleyerek, insanların doğuştan gelen ve değiştiremeyecekleri bir takım ozelliklerinden dolayı farklı kanuni konumlara ve haklara sahip olması gerektiği anlayışını, gayrimüslimlerin kapitalist bir toplumda türklerle ortak ticaret hakkına sahip olmamalarını savunarak benimsediğini gösterir.

  (bkz: #15064626)
 • 1960 darbesini yapanların kurduğu milli birlik komitesi içindeki ondörtlerden biri.
 • alpaslan türkeş'in dediğine göre 60'lı yılların sonlarında kurduğu komando kamplarından sorumlu kişi. aynı yıllarda ckmp'nin genel idare kurulu üyeliği görevini de yürütmüştür.
 • yarın asır önce gezi parkı hadiselerinin arkaplanını açıklayan asker, fikir ve siyaset adamı.

  --- spoiler ---

  taşer’e göre, askeri ve sivil bürokrasi ile siyasi idarenin çatışmasının temelinde yatan şey “menşei, menfaati, dünya görüşü, içtimai kıymet hükümleri, yâni her şeyi ile birbirine zıt iki varlığın devlet yönetiminde yan yana bulunmak zarureti” dir. bu zıtlık, devlet idaresini imkansız kılan tek sebeptir. bunu çözmenin yolu yine osmanlı örneğinden geçer. osmanlı’nın kuruluşundan tanzimat’a kadar geçen sürede böyle bir ayrışma, zıddiyet yoktur.
  --- spoiler ---

  tamamı için
 • ülkücü hareketin alparslan türkeş'ten sonra ikinci adamıdır. hatta bu siyasi akımın fikri lideri olduğu bile söylenebilir. zengin ifade gücüne ve sivri kalemine rağmen bugün isminin unutulmuş olması belki de, türkeş gibi her adımda 27 mayıs'ın günahlarını sırtında taşımasından kaynaklanmaktadır.
 • erken yaşta kaybedilen büyük bir değer. ölümünün ardından ziya nur aksun dündar taşer'in büyük türkiyesi kitabıyla fikirlerinin ölümsüz olmasını sağlamıştır. son olarak geçen sene vefat eden nevzat kösoğlu da dündar taşer ismiyle biyografisini ortaya koymuştur.

  milli özgüveni telkin ederdi. geride bırakılan büyük mirasın farkındaydı.

  “biz bir ‘dünya devleti’nin kalıntısı üzerinde, ‘dünya hâkimlerinin evlatları’ olarak oturuyoruz. ne ‘geri kalmış milletler’den birisi, ne de ‘kurtuluş savaşı yapan kavimler’in birincisiyiz.”

  ruhun şad olsun dündar taşer!
 • bugün ölümünün 43. yıl dönümüdür.

  zamanında türk milliyetçiliğinin en güzel tariflerinden birini yapmıştır;
  "milliyetçi hareketin temel vasfı, türk'e zarar vermeyene müsamaha, türk'e fayda vereni himayedir."

  türk milliyetçiliğinin, batı tipi milliyetçilikler-ırkçılıklar gibi başka milletlere düşmanlık gütmek olmadığını bu kadar güzel başka şekilde ifade edemezdik heralde..

  ruhu şad olsun.
 • türk milliyetçiliğinin en önemli entelektüellerindendir. mhp tarihine göz attığınızda eksikliğini, yeri doldurulamayan kişiliğini hemen hissedersiniz.
  bir önemi var mı bilmiyorum ama, bir dönem mhp genel başkan yardımcısı olan şevket bülent yahnici'nin kayınpederidir.
 • özetle "ben teokrasi taraftarıyım. teokrasiye kim itiraz edebilir ki! haşa. evet, ben, teokrasi taraftarıyım. ama vekaleten değil. allah'ın tahsildarları olduğuna inanmıyorum." sözlerinin sahibi ülkücü hareketin ana damarlarından olan bir isimdir.

  **