şükela:  tümü | bugün
  • "dar sosyalistlik" döneminde kimi örgütsel özellikleriyle leninizme yakın olmakla birlikte politik bir
    sektarizm içerisindeydiler. henüz leninizmin köylülükle ittifak politikalarını kavramaktan uzaktılar ve 1923
    haziranı'nda kanlı faşist darbe karşısında yansızlık politikası uyguladılar. eylül'de de örgütlemeye çalıştıkları karşı ayaklanma yenilgiye uğradı. onlar da rus komünistleri gibi, kapitalizmin ilk gelişme döneminden itibaren işçi sınıfı içerisinde çalışmaya başlamışlardı, işçi sınıfı ilk eylemleriyle birlikte komünistlerle de tanışıyordu. dolayısıyla bu partiye hep sınıf temelinde politik mücadele yürütme özelliğini kazandırdı.
    aslolarak ekim devrimi'nin sonrasında leninist bir nitelik kazanmasıyla ve olgunlaştıkça ileri bir deneyimin örneklerini yaratmıştır. faşizme karşı savaşımda siyasal, örgütsel ve askeri yönlerden en gelişmiş ve yetkin örnekleri ortaya koymuş, değişik sınıf ve tabakalar içerisinde örgütlenmeyi, cephe politikasıyla çok daha geniş güçlere önderlik etmeyi başarmış bir partidir. onun bu pratiği, dimitrov'un şahsında komintern'in faşizme karşı mücadele politikalarının geliştirilmesine teorik düzeyde bir katkı sağlamıştır. legal ve illegal çalışmanın birleştirilmesinde, değişik alan çalışmaları içerisinde gelişkin örnekler yaratılırken süreçlere uyum göstermekte yaşanılan iç zorlanmalar, alanlarda ortaya çıkan politik kayma ve sapmalarla mücadele ve onların aşılmasıyla da paha biçilmez dersler sunmaktadır. bulgaristan komünist partisi, işçi sınıfı ve devrimci sendikal çalışma, gençlik, kadın çalışması, askeri alan, parlamento ve belediyeler..., çok değişik alanlarda oldukça gelişkin bir çalışma ortaya koyarken bunların hemen her birisinde ortaya çıkan taktiksel hatalara ve sapmalara karşı mücadele etmek zorunda da kaldı.

hesabın var mı? giriş yap