şükela:  tümü | bugün
7 entry daha
  • hule, herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insanların, örgüte, bireye, ve çevreye yararlı olacak $ekilde, etken bir biçimde yönetilmesini sağlayan i$lev ve çalı$maların tümü. i$gücüyle ilgili maliyetlerin artması, yoğun rekabet ortamında tutunabilmek için $irketlerin verimliliğe her zamankinden fazla önem vermesi, kültürel, yasal, eğitimsel ve teknolojik değişimin hız kazanması ve i$gücünün vur ensesine al lokmasını modundan çıkmı$ olması insan kaynakları yönetiminin önemi arttıran ba$lıca faktörlerdir..
33 entry daha