17 entry daha
 • polybius'un bundan 2bin yıl önce öngürdüğü, demokrasinin son evresi.

  demokrasi tüm vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimi olarak tanımlanırsa, esasında eşit olmayan insanlar eşit sayılır, eşit oy hakkındadır ve işte bu oklokrasinin ilk tohumudur.

  nüfus hızla arttığı halde eğitimin bu artışa yetişemediği bir durumda, toplumun çoğunluğunu eğitimsiz insanların oluşturması kaçınılmaz bir son olur ve işte bu oklokrasinin ilk filizidir.

  bilgileri olmasa da fikirleri vardır ve bir araya gelmezler, getirilemezler zira kendi fikirlerinden başka bir fikri kabullenmeleri neredeyse imkansızdır. eğer bu başıboş kalabalık bir araya toparlanmak istenirse hepsinin ortak noktasından yakalayıp, ortak bir fikir, ortak bir hedef ve ortak bir düşman yaratmak gerekir, bunu yapabilen, bu toplumu siyasi alanda taşma noktasına getiren bir siyasi topluluk ortaya çıkarsa* işte bu oklokrasinin gövdesidir.

  niteliksiz çoğunluğun siyasi otoriteyi elegeçirmesi ile birlikte artık elimizde sadece gövdesi değil aynı zamanda dalları da olan bir ağaç vardır, her dal devlet otoritesinde kendisine bir yer bulur ve kendi beslendiği öz ile yeşerir, yeni yaprakları yeşertir, eğitimli insanları gölgede bırakan bu yapı oklokrasinin meyvesidir.

  bir yıldızın yaşam evreleri gibi bu siyasi yapı da önce ışık saçacak, sonra enerjisi azalacak, enerjisi azaldıkça büyümeye başlayacak, büyüdükçe enerjisi daha çok azalacak ve en sonunda kendi çekirdeğinin üzerine çökecektir.

  oklokrasinin bu kaçınılmaz sonu toplumsal bir kaosa sebep olsa da, beslendiği öz kendisini bu çöküşten sorumlu tutmak yerine hatasına devam edecektir, işte tam da bu anda akıllarına 2bin yıl önceki bir çözüm gelecek magistratus extraordinarius

  polybius bu sonucun yeni bir tiranlığın başlangıcı olduğunu söyler, gerçek ise toplumun kurtarıcı olarak başa getirdiği kişinin içinde bir tiran mı yoksa bir kurtarıcı mı yattığıdır.

  eminim ki bu toplum, kendisini izleyen, gidişatı çözen ve bu geleceği öngören kişiye bir gün tüm gücü ve yetkiyi vermekten imtina etmeyecektir, şanslıysak o kişi bir tiran değil de sadece yapabileceği tüm iyi şeyleri yapmaya çalışan biri olur. *

  nasıl kazanacağını bilmek ilk adımdır, aynı zamanda zaferleri de nasıl kullanacağımızı bilmeyiz, polybius.
57 entry daha
hesabın var mı? giriş yap