şükela:  tümü | bugün
  • imparatorluklar döneminde , roma ile "yabancılar" arasındaki ilişkileri düzenleyen , bir bakıma modern uluslararası hukukun ilk örneğini teşkil eden , kavimler hukuku manasına gelen söz.
  • (bkz: ius civile)
  • "romalılar , roma'nın diğer devletlerle olan ilişkilerini düzenleyen bir yasa olarak, pek iyi tanımlanmamış olan ius gentium adlı bir ilkeye sahiptiler. fakat bu, bizim uluslararası hukuk olarak anladığımız şeyi teşkil etmiyordu ve ius gentium, genellikle roma hukuku tarafından, roma vatandaşı olsun ya da olmasın, bağlantı içerisinde olunan bütün insanların uyguladığı bazı kanuni tatbikatlara tabi olarak onaylanma anlamına geliyordu." (brian campbell, roma dünyasında diplomasi)
  • "ius gentium, o kadar basit ve o kadar makul olan kuralları içerir ki, bunların herkes tarafından her yerde kabul edildiği farz edilmelidir. roma düşüncesi makul olanı, aklın bir gereği olanı, hukuk addeden tabii hukuk anlayışına yabancı değildir. bu nedenle imparatorluk içinde bütün halklara uygulanan hukuk olan ius gentium ile, aklın bir gereği olan ideal tabii hukuk, zamanla eş anlamda kullanmaya başlanmıştır."
  • "roma hukuk sisteminin gelişiminde yabancılar önemli bir rol oynamışlardır. roma egemenliği altındaki topraklarda yaşayan yabancıların ius civileye tabi olmaları kabul edilmemişti. yabancılar siyasi haklara da sahip bulunmuyordu. roma egemenliği altında yaşayan yabancılara mensup oldukları devletin hukukun uygulamak roma devletin egemenlik ilkesi ile bağdaşmıyordu.

    bu durumda roma topraklarında yaşayan yabancıların ve göçmenlerin tabi oldukları ortak örf ve adet kuralları belirtilerek yabancılar hakkında bu kurallar uygulanmaya başlandı. işte bu şekilde ius gentium adı verilen ayrı bir hukuk sistemi meydana geldi. bununla birlikte ius gentium yani yabancılar hukuku, hukukun genel prensiplerini kapsayan bir dal halini aldı."*