şükela:  tümü | bugün
 • sinoptik kelimesi yunanca sinoptikos kelimesinden gelmekte olup "aynı görüşü paylaşan/yansitan,mukayeseli, uyumlu " anlamindadir. - aynı kökten (bkz: synonym)

  hristiyanlık açısından ise sinoptik dendiğinde birbirleri ile uyumlu görüş ve bilgiyi içeren "matta , luka ve markos" incilleri kastedilir
  yeni ahid külliyati ile ilgili ilk liste (kanon) çalışmasını m.s. 150´lerde marcion yapmıştır. 3. yüzyılın başlarına doğru yeni ahid´e dair liste oluşmaya başlamıştı. 4. yüzyılın başlarında hıristiyanların ellerinde yüzlerce kutsal metin bulunmaktaydı. gerçekleştirilen konsiller sonucu bu metinlerin çoğu apokrif olarak görüldü. bu arada tartışmalar sürüp git-mekteydi. kilisenin apokrif saydığı azımsanamayacak çoğunlukta incil (isa biyografisi) vardı. yeni ahid´in kilisece tespiti (kanonizasyonu) uzun bir süreyi kapsamaktadır. kilise dört asır süresince hıristiyanların bütünü tarafından kabul gören bir listeden mahrum kaldı. kanonizasyon sonucu kabul edilen 27 kitap (5 tarihi kitap ve 22 öğretici kitap) bile aynı derecede kabul görmemiş, bazıları üzerinde yapılan tartışmalar sürmüştür. bazılarınca muteber sayılan kitaplar diğerleri tarafından muteber sayılmamış veya daha az değerde görülebilmiştir.

  hıristiyan dünyasında ikinci asırdan beri incillerin çokluğu ve onların sahihlikleri (otantik) ve apokrif oluşları üzerinde birçok münakaşalar yapılmıştır. yapılan konsiller sonunda bir çok kitap apokrif sayılarak devre dışı bırakılmış kanonik olarak dört incil kabul edilmiştir/ettirilmiştir. buna incillerin kanonizasyonu da deinilir.
  sonuçta kabul edilen 4 incil'den matta, markos ve luka incillerine sinoptik (mukayeseli, uyumlu) inciller denmektedir. sebebi ise bu üç incil´in arasında sıkı bir münasebetin ve benzerliklerin bulunmasıdır. aynı konuyu anlatan üç incil metinleri yanyana getirildiğinde bir bakışla metinlerin birbirlerinden nerelerde farklılaştıklarını, nerelerde birbirleriyle çakıştıklarını görebilmek mümkün olmaktadır. sinoptik inciller arasındaki benzerlikler, bu üç incil´in müşterek bir kaynaktan faydalanılarak yazıldığı kanaatini doğurmuştur. zira markos´un anlattıklarının yüzde doksanı kısaltılmış olarak mattada, yüzde ellisi de luka´da bulunmaktadır. bu müşterek kaynak konusunda ise farklı teoriler ortaya atılmıştır. sinoptik probleminin çözümü için son ikiyüz yılda çeşitli araştırmalar yapılmıştır.
  http://www.ulumulhikmekoeln.de/isa2.htm#_ftn12
 • sinop'ta bir gözlükçü dükkanının ismi.. sinop ve optik kelimelerinin seviştirilmesiyle takdire şayan bir yaratıcılık örneği sergilenmiştir..
 • yarı mamul girişinden bitmiş ürün çıkışına kadar ki geçen tüm süreçlerin talimatlar, prosedürler, formlarla desteklendiği bir akış diagramıdır.
 • detaylı flow chart diyebiliriz.
 • sin=aynı, optik=bakış, görüş açısı anlamlarına gelir. yuhanna dışındaki üç incil sinoptiktir, yani aynı çizgide ilerlerler ki bunlar genel olarak;

  - isa'nın doğumu
  - vaftiz edilmesi
  - isa'nın şeytan tarafından denenmesi
  - mucizeler
  - kudüs'e giriş
  - yahuda'nın ihaneti
  - çarmıha gerilme
  - ölüm
  - diriliş
  - havarilere görünme

  şeklindedir. yuhanna incili ise daha farklıdır. son akşam yemeği en detaylı bu incil'de anlatılmıştır. diğer üç incil'de olmayan bazı benzetmeler vardır. son olarak ise isa'nın dirildikten sonra balık tutan havarilere görünmesi olayı sadece yuhanna incili'nde bulunmaktadır.