andrew

  • 14300
  • 14
  • 3
  • 0
  • 6 gün önce

insan beyni %100 kapasiteyle çalışsaydı

insanın, beyninin ancak %10'unu kullandığı iddiası, araştırmacıların gözünde artık nereden kaynaklanmış olabileceği merak edilen bir söylenceden öte birşey değil. gelinen nokta, özetle, beynimizin tümünü kullandığımız, ama işleyişi ya da ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğumuz kesiminin, görece azlığı. beyindeki sinir hücrelerinin sayısının 100 milyardan fazla, toplam sinapsların sayısının da 100 trilyondan fazla olduğu düşünülürse (yaklaşık 240 trilyon olduğunu söyleyen kaynaklar da var), beynin yalnızca yüzde 'şu kadarını kullandığımızı' söylemek, gerçekten de büyük bir iddia gibi görünüyor.

yaklaşık bir asır önce ortaya atılan bu iddianın kaynağı bazı bilim insanlarının söylem ve bulgularının yanlış yorumlanıp çarpıtılmasına dayanıyor. bugün, sinirbilim ve beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler öyle gösteriyor ki, beynimizdeki tüm sinirler çeşitli eylemler sırasında aktive oluyor. daha açık bir deyişle, kullanmadığımız herhangi bir sinir ağı bulunmuyor.

konuyla ilgili bir başka yaklaşımsa sinir hücrelerinin herhangi bir uyarıcı almadıklarında dejenere olarak işlevselliklerini kaybediyor olma özellikleri. örneğin, görsel sistem. gelişmenin erken dönemlerinde göz sinirleri yeterli uyarıcıya maruz bırakılmadıklarında görme yetisi kayboluyor. benzer şekilde, eğer ki beynimizde kullanılmayan sinir ağları bulunsaydı, işlevselliklerini kaybetmiş olmalarını beklememiz gerekirdi.

son olarak fizyolojik kanıtlar bir yana, iddia evrimle de uyuşmuyor. aktif olmayan, hayatta kalma mücadelemize katılmayan sinir ağları içeren gereksiz yere büyük bir beyin evrimsel gelişimle de bağdaşmıyor.

http://en.wikipedia.org/wiki/10%_of_brain_myth

devamını okuyayım »
26.08.2010 04:02