şükela:  tümü | bugün
 • medya alanındaki çalışmalarını dil ve kültür zemini üzerinden yapan düşünür. "temsil anlam ve dil" adlı makalesinde anlamların üretilmesi sürecini tartışır. kendisi medyanın var olan toplumsal gerçeklikleri olduğu gibi yansıtmadığını, gerçekliği yeniden tanımladığını öne sürmektedir.
 • jamaica'lı olduğunu öğrendiğimde yaşadığım dumurdan dolayı daha sonra suçluluk hissetmişimdir.
 • (bkz: stuart hamm)
 • hem zenci hem escinsel bir sosyolog, enteresan konularda agdali bir dille yazar.

  ps: teyid icin ibrahim tatliseks'e special thanks
 • işin özünü sulandırmada üzerine yok. suyu bulanıklaştırıp kaçıyor, bütün geç-moderncilerin yaptığı üzere.yetmiyor, bir de "sizi gidi komplocular!" diye haykırıyor. filhakika alanında işgüzar bir belagat ustası olarak bellense de, günümüzde çoğu tartışmalar, kendisinin ürettiği içerikler üzerinden yürüyor. tespit edildiği üzere, işbu zatın bulanıklaştırdığı sularda yüzmeye çalışanlar, ekseriyetle boğuluyor. tuzağa düşmeden, kıraat edildiği vakit, ziyadesiyle istifade edilebilir. faydalı bir dizin imalâtçısı
 • "critical dialogues in cultural studies"
 • kendisi hakkında şöyle denmiş:

  " sevimli, karizmatik, çok zeki ve muhtemelen ülkenin en iyi hatibi olarak yeni sol'dan new times'a, leavis'ten lyotard'a, aldermaston'dan etnisiteye kadar her şey konusunda ayaklı bir ansiklopedi."

  bunu diyen de terry eagleton. aynı yazısında hall'u orjinal bir düşünür değil, bir "bricoleur" olarak (kendi düşüncelerini orjinal tezlerle değil, başka insanların fikirleri üzerinden açıklayan kişi, diye not düşmüş kitabın çevirmeni a.şirin okyayuz) işaretliyor ve onun özellikle gramsci yorumları üzerinden "tribünlere oynadığını" söylüyor. tipik bir eagleton yorumu... neyse, eagleton'ın bu yazısından öğrendiğimiz kadarıyla hall yüksek lisans tezini henry james üzerine yazmış. bu da küçük bir malumat olarak kayıtlara geçsin. ha bir de margaret thatcher'in hüküm sürdüğü yıllarda hall'un analizleri ortamı ışıklandırmış, nurlandırmıştır, bunu da söyleyelim.

  kaynak: terry eagleton, aykırı simalar, s. 217-227, çev.a.şirin okyayuz, epos yayınları, ankara, 2006.
 • ayaklı bir ansiklopedidir. tüm kültürlerin ayrı ayrı özel değerleri olduğuna ve kültürler arası mukayesenin son derece anlamsız olduğuna dair görüşleri vardır. çingene ve siyah kültürüne özel bir ilgisi olmakla beraber güncel dahilerin en iyilerindendir.
 • formations of modernity'nin editörüdür aynı zamanda.