şükela:  tümü | bugün
 • 1897 yılında osmanlı devleti ile yunanistan arasında meydana gelen savaştır. yaklaşık bir ay sürmüş ve osmanlı ordusunun zaferiyle neticelenmiştir. bu osmanlının kazandığı son savaştır ay zamanda.
 • 30 gün savaşı olarak da isimlendirilen savaş.
  yunanistanın giriti almak istemesi üzerine çıkmıştır.
 • osmanlı'nın kaderinin çoktan çizilmiş olduğunun kanıtı olan savaş. osmanlı alanda kazanmış, (batılı devletlerin müdahalesi sonucu) masada kaybetmiştir. askeri zaferin hiç bir anlamı kalmamıştır özetle.
 • osmanlılar ile yunanistan arasındaki yaşanan deniz savaşı. ayrıca dedemin dedesinin osmanlı saflarında bir gemide bahriyeli olarak savaştığı ve savaştan zamanın padişahının* verdiği ferman ve gümüş madalya ile döndüğü savaş. ferman ve gümüş madalya hala gururla saklanıyor.

  tarihe meraklı dostlar için edit:

  ilgili fermanın eski türkçesi şöyle bir şey;

  el gazi ıı. abdülhamit bini abdülmecid

  saltanatı seniyemizin muhafazayı hukuk ve şanı şevketü için yunan devleti ile vuku bulan muharebatta sinufi asakiri şahanemde biavnillahi taalaihraz eyledikleri muzafferiyetin ve meydana koydukları asarı besalet ve şecaatın ilelebet tezkiri ve münferiden her birinin ibraz ettikleri müessir ve liri ve merdaniyetin takdiri zımnında tehsil ve ihtisas edilmiş olan nişanı mahsus iftihara zırhlıyı hamidiye fırkateyni humayununda 1. bölük mürettebatından yomralı abdülkadir, emin-i bölük kesbi istikak etmiş ve bir kıtası kendisine ita kılınmış olmakla iş bu "berat-i alişan mehibeyi" unvan-ı mülükhane tasdir ve ita kılındı. tahriri filyevm pazar minşehri zilkade. sene asri veselasün elf "1314"

  türk yunan savaşı (18 nisan-29 mayıs 1897 - rumi 1313)
 • yunanistan'ın girit'i ilhak etmek istemesi sonucu çıkan savaş ağırlıklı olarak teselya'da gerçekleşmiştir. osmanlılar savaşı kazanmalarına rağmen girit'e özerklik vermek zorunda kalmışlardır.
  girit'te ortodoksların ağırlıklı olduğu bir meclis kurulmuş, osmanlı yönetimi ise sembolik bir kaç memur ve asker tarafından temsil edilmiştir. osmanlı varlığının sembolik bir seviyeye inmesinin ardından özellikle girit kırsalında giritli müslümanlar can güvenliklerini sağlayamamışlar ve ada'nın büyük şehirlerine sığınmışlardır. bu göç dalgası sonucu şehirlerde yiyecek, barınma, asayiş gibi konularda sıkıntılar ortaya çıkmış ve giritli müslümanların ilk büyük göç dalgası 1898'de gerçekleşmiştir. bu tarihten sonra girit'te müslüman cemaatin nüfusu ve etkinliği sürekli azalmış, 1912'de yani 15 yıl sonra girit meclisinin aldığı kararla girit yunanistanla birleşmiştir.
 • bu savaşla ilgili ilgi çekici bir ayrıntı ise osmanlı kuvvetleri karşısında ağır kayıplar veren yunan kuvvetlerinin thermopylae bölgesine çekilip son bir savunma hattı oluşturmasıdır. fakat osmanlı ordusu bu savunma hattına hücum edemeden hükümetler arasında barış anlaşması imzalanmış ve ikinci bir 300 vakası gerçekleşememiştir.
 • osmanlı'nın, son dönemlerinde ne kadar aciz durumda olduğunu kanıtlayan bir anlaşma imzalanmıştır bu savaşın sonunda. savaşı osmanlı'nın kazanmasına rağmen girit, kağıt üzerinde olmasa da osmanlı yönetiminden çıkmıştır. daha sonra yunanistan, adayı ele geçirmiştir. 16 yıl sonra balkan savaşları'ndan sonra imzalanan atina antlaşması ile de bu resmiyete dökülmüştür.
 • osmanlı tarihinde masa başında kaybedilen savaş varsa işte bu savaş o savaştır. yoksa, osmanlı anlatılırken görülen sürekli masa başında kaybettik klişesi doğru değildir. hatta çoğu zaman osmanlı, muharebe meydanında aldığı mağlubiyetlere göre daha ehven-i şer antlaşmaları imzalamıştır.

  ama bu savaş farklıdır. müşir ethem paşa dömeke'de yunan ordusu kesin bozguna uğratmış larissa'ya (türkçesi ile yenişehir) osmanlı orduları giriş yapmış, ordumuza atina yolu açılmıştır. dömeke'den sonra eğer batılı devletler engel olmasa türk ordusunun atina'ya girmesi çok sürmeyecekti.

  bu savaş gerçekleştiği sırada, atatürk, manastır askeri idadisinde (lisesi) askeri öğrenciydi ve savaşa katılmak istemiş ama henüz öğrenci olduğundan bu isteği kabul görmemiştir.

  enteresan bir şekilde o dönemde gizli faaliyet gösteren ittihad ve terakkiciler ile ikinci abdülhamit yanlılarının psikolojik olarak en yakınlaştığı hadise de bu savaştır. bu bakımdan biraz kıbrıs barış harekatına benzer. 1970'lerde, sağ-sol kavgası en ateşli olduğu dönemde, nasıl ki barış harekatı bir süre ülkede birlik havası oluşturduysa, 1897 osmanlı yunan harbinin de osmanlı toplumuna böyle bir birleştirici etkisi olmuştur.
 • ayrica mustafa kemal atatürk'ün :"gençlik hayatımın en heyacanlı günlerini yaşadım. yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayi çok istemiştim." dediği savaştır.
 • mustafa kemal'in askeri idadi öğrencisi olduğu için katılamadığı savaş.
  elveda rumeli'nin bir bölümünde bu konu işlenmişti.
  (bkz: #12976501)