şükela:  tümü | bugün
 • 1897 yılında osmanlı devleti ile yunanistan arasında meydana gelen savaştır. yaklaşık bir ay sürmüş ve osmanlı ordusunun zaferiyle neticelenmiştir. bu osmanlının kazandığı son savaştır ay zamanda.
 • 30 gün savaşı olarak da isimlendirilen savaş.
  yunanistanın giriti almak istemesi üzerine çıkmıştır.
 • osmanlı'nın kaderinin çoktan çizilmiş olduğunun kanıtı olan savaş. osmanlı alanda kazanmış, (batılı devletlerin müdahalesi sonucu) masada kaybetmiştir. askeri zaferin hiç bir anlamı kalmamıştır özetle.
 • osmanlılar ile yunanistan arasındaki yaşanan deniz savaşı. ayrıca dedemin dedesinin osmanlı saflarında bir gemide bahriyeli olarak savaştığı ve savaştan zamanın padişahının* verdiği ferman ve gümüş madalya ile döndüğü savaş. ferman ve gümüş madalya hala gururla saklanıyor.

  tarihe meraklı dostlar için edit:

  ilgili fermanın eski türkçesi şöyle bir şey;

  el gazi ıı. abdülhamit bini abdülmecid

  saltanatı seniyemizin muhafazayı hukuk ve şanı şevketü için yunan devleti ile vuku bulan muharebatta sinufi asakiri şahanemde biavnillahi taalaihraz eyledikleri muzafferiyetin ve meydana koydukları asarı besalet ve şecaatın ilelebet tezkiri ve münferiden her birinin ibraz ettikleri müessir ve liri ve merdaniyetin takdiri zımnında tehsil ve ihtisas edilmiş olan nişanı mahsus iftihara zırhlıyı hamidiye fırkateyni humayununda 1. bölük mürettebatından yomralı abdülkadir, emin-i bölük kesbi istikak etmiş ve bir kıtası kendisine ita kılınmış olmakla iş bu "berat-i alişan mehibeyi" unvan-ı mülükhane tasdir ve ita kılındı. tahriri filyevm pazar minşehri zilkade. sene asri veselasün elf "1314"

  türk yunan savaşı (18 nisan-29 mayıs 1897 - rumi 1313)
 • yunanistan'ın girit'i ilhak etmek istemesi sonucu çıkan savaş ağırlıklı olarak teselya'da gerçekleşmiştir. osmanlılar savaşı kazanmalarına rağmen girit'e özerklik vermek zorunda kalmışlardır.
  girit'te ortodoksların ağırlıklı olduğu bir meclis kurulmuş, osmanlı yönetimi ise sembolik bir kaç memur ve asker tarafından temsil edilmiştir. osmanlı varlığının sembolik bir seviyeye inmesinin ardından özellikle girit kırsalında giritli müslümanlar can güvenliklerini sağlayamamışlar ve ada'nın büyük şehirlerine sığınmışlardır. bu göç dalgası sonucu şehirlerde yiyecek, barınma, asayiş gibi konularda sıkıntılar ortaya çıkmış ve giritli müslümanların ilk büyük göç dalgası 1898'de gerçekleşmiştir. bu tarihten sonra girit'te müslüman cemaatin nüfusu ve etkinliği sürekli azalmış, 1912'de yani 15 yıl sonra girit meclisinin aldığı kararla girit yunanistanla birleşmiştir.
 • bu savaşla ilgili ilgi çekici bir ayrıntı ise osmanlı kuvvetleri karşısında ağır kayıplar veren yunan kuvvetlerinin thermopylae bölgesine çekilip son bir savunma hattı oluşturmasıdır. fakat osmanlı ordusu bu savunma hattına hücum edemeden hükümetler arasında barış anlaşması imzalanmış ve ikinci bir 300 vakası gerçekleşememiştir.
 • osmanlı'nın, son dönemlerinde ne kadar aciz durumda olduğunu kanıtlayan bir anlaşma imzalanmıştır bu savaşın sonunda. savaşı osmanlı'nın kazanmasına rağmen girit, kağıt üzerinde olmasa da osmanlı yönetiminden çıkmıştır. daha sonra yunanistan, adayı ele geçirmiştir. 16 yıl sonra balkan savaşları'ndan sonra imzalanan atina antlaşması ile de bu resmiyete dökülmüştür.
 • ayrica mustafa kemal atatürk'ün :"gençlik hayatımın en heyacanlı günlerini yaşadım. yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayi çok istemiştim." dediği savaştır.
 • mustafa kemal'in askeri idadi öğrencisi olduğu için katılamadığı savaş.
  elveda rumeli'nin bir bölümünde bu konu işlenmişti.
  (bkz: #12976501)
 • "size ben başka bir örnek vereyim. 1897 yılında osmanlı imparatorluğu yunanistan krallığı’yla bir savaş yaptı. ve bu savaşta, osmanlı tebaası olan birtakım rumlar, gidip yunan ordusuna gönüllü yazıldılar, savaştılar. savaş, osmanlıların galibiyetiyle bittikten sonra rumlar kalkıp yerlerine döndüler. abdülhamit yönetimi bunları geri almama kararı aldı. ama uluslararası bir kriz ve osmanlı devleti üzerinde bir baskı oluşunca, “peki, alıyoruz, ama çift vatandaşlıklarından vazgeçsinler, sadece osmanlı vatandaşı olsunlar” dediler, onu da kabul ettiremediler. ve osmanlı askerine karşı savaşan rum çocuklar ellerini kollarını sallayarak, yeniden evlerine döndüler, osmanlı topraklarındaki… e bu, çok ciddi bir infial yaratıyor. o zaman da bazı ittihatçı, bazı teşkilat-ı mahsusacı insanlar birtakım korkunçluklara kalkıştıklarında kendilerine destek olacak -hatta belki onların hayal etmediği birtakım boyutlara kadar işi vardıracak- bir gerginlik, bir hınç, bir kin biriktirilebiliyor."

  http://t24.com.tr/…in-bir-kismini-oldurduler,294916