şükela:  tümü | bugün
 • kurucusunun (bkz: r d laing) oldugu ekol.
 • psikiyatrik rahatsızlıkların biyolojik kökenleri bulunmaya başlandığından beri ve özellikle de fonksiyonel beyin görüntüleme yöntemlerinin sonuçları 90'ların 2. yarısından itibaren sonuç vermeye başlamasından itibaren en az antiortopedi, antikardiyoloji, antikadınhastalıkları ve doğum yaklaşımları kadar anlamsızlaşmış bir anti ekolü.
 • psikiyatri bilimininin amacının sadece insanları belli kalıplara sokup "ideal toplum seviyesi"ne ulaştırmak olduğunu savunan bir bir anti bilim dalıdır. antipsikiyatriye göre ileri psikiyatrik vakalar, akıl hastanelerine yatırılıp incelenir bunun nedeni bu insanların ne gibi koşullardan geçip de bu duruma geldiğini öğrenmek ve toplumun diğer bireylerine bunları yaşatmamak ve bunun sonucunda kendilerine sağlıklı insan ve iş gücü potansiyeli yaratmaktır. insanın bu bilimin inceliklerini okumaya başlayınca kendini gizli bir brave new worldde görmeye başlaması gayet normaldir.
 • woody allenin filmlerinde yıllardır irdelediği kavram...
  psikoloğa ihtiyacı olan psikologların inanmaya başladıkları ve derin kulaçlar atmayı gerektiren bir mevzu.
 • 60'lı yıllarda gelişen bir akım olmakla beraber genellikle ingilterede gelişen bir akım olarak değerlendirilir.
  hümanizma ve aydınlanma karşıtı gelişmelerle birlikte düşünülenerek incelenmiştir. en temel eleştirisi psikiyatrinin bilimselliğine olan eleştirisidir. hasta-doktor arasındaki ilişkiyi sakıncalı kimlikler üzerinden değerlendirir. yıllar içinde psikiyatrik söylemdeki değişimlerin siyasetle olan bağını irdeler ve iktidar ilişkisi bağlamında bi kurum olarak psikiyatriye eleştiri yöneltir.
 • genelde davranisci ya da bilissel davraniscilarin savundugu yaklasim
 • türkiye'de de şizofrengi dergisi ve fatih altınöz ile karşılığını bulan bir ekol.
  (bkz: david cooper)
 • biyolojik bir nedenle oluşmayan bir semptom 'un biyolojik bir tedaviyle giderilmeye çalışmasına itiraz eden anarşistbir psikiyatri ekolüdür. ayrıca antipsikiyatri ekolü, psikiyatrinin bilimin değil, düzenin politik normlarının savunucusu olduğunu savunmaktadırlar. buna verdikleri örneklerden biri eşcinselliğin bir anda ruhsal hastalık olmaktan çıkarılmasındaki politik karardır. 1968 hareketine kadar akıl hastalığı sayılan escinsellik, escinsel muhalefetin politik bir güç olmasıyla, amerikan psikiyatri dernegi apa tarafından bir anda akıl hastalığı kategorisinden çıkartılmıştır. bu karara varırken tek bir bilimsel çalışma gösterilmemiştir.
 • kayda değer bir savunma için, prof dr. cem atbaşoğlu
  http://www.literaturk.com/…aslik.asp?ktn=176&bsk=75