aithra

  • 1642
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

yehova

tanrı'nın özel ismidir. yhvh olarak yazılsa da türkçe'de böyle telaffuz edilir.
http://www.keyway.ca/gif/yhvh.gif

işaya 42:8 'te şu şekilde tanrı adını bildirmektedir: "ben yahve'yim, adım budur. yüceliğimi bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam."

çıkış 20:7'de bulunan şu cümle (on emirden 3.südür aynı zamanda): "tanrın yahve'nin adını boş yere ağzına almayacaksın. çünkü yahve, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır." nedeniyle kitaptan "yhvh", yehova / yahve ismi çıkarılır ve yerine rab kelimesi konur.
bu nedenledir ki yehova ismi günümüze kadar çok sağlıklı bir biçimde ulaşamaz. incil'de de tanrının ismi yehova'dır tabi ki ve yine insan eliyle tahrip edilip kitaptan çıkarılmıştır.

devamını okuyayım »
13.07.2009 15:47