ateh

  • bal küpü (625)
  • 682
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 ay önce

asperger sendromu

''1944'de avusturyalı hekim hans asperger tarafından "otistik piskopati" olarak tanımlanmıştır. etioloji bilinmiyor, otistik bozuklukta olan sebepler sorgulanıyor.

toplumsal etkileşim sağlamak için yapılan el-kol hareketleri, alınan vücut konumu, takınılan yüz ifadesi, göz göze gelme gibi birçok sözel olmayan davranışta belirgin bozulmanın olması, yaşıtlarıyla gelişim düzeyine uygun ilişkiler geliştirememe, diğer insanlarla eğlenme, ilgilerini ya da başarılarını kendiliğinden paylaşma arayışı içinde olmama (örneğin ilgilendiği nesneleri göstermeme, getirmeme ya da belirtmeme), toplumsal ya da duygusal karşılıklar vermeme gibi toplumsal etkileşimdeki nitel bozulmadır.

ilgilenme düzeyi ya da üzerinde odaklanma açısından olağan dışı, bir ya da birden fazla basmakalıp ve sınırlı ilgi örüntüsü çerçevesinde kapanıp kalma
özgül, işlevsel olmayan, alışılageldiği yapılan gündelik işlere ya da törensel davranış biçimlerine hiç esneklik göstermeksizin sıkı sıkıya uyma
basmakalıp ve yineleyici motor mannerizmler (örneğin parmak şıklatma, el çırpma ya da burma ya da karmaşık tüm vücut hareketleri)
eşyaların parçalarıyla sürekli uğraşıp durma gibi davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntüler barındırır.

bu bozukluk, toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında klinik olarak belirgin bir sıkıntıya neden olur. . dil gelişiminde klinik açıdan önemli bir gecikme yoktur (örneğin 2 yaşına geldiğinde tek tek sözcükler, 3 yaşına geldiğinde iletişim kurmaya yönelik cümleler kullanılmaktadır). bilişsel gelişmede ya da yaşına uygun kendi kendine yetme becerilerinin gelişiminde, uyumsal davranışta (toplumsal etkileşim dışında) ve çocuklukta çevreyle ilgilenme konusunda klinik açıdan belirgin bir gecikme yoktur.''

devamını okuyayım »
29.05.2004 14:19