cheja

  • 4737
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

pagan

pagan dini olmayan kişi demek değildir, kelime anlamı olarak pagani'den gelir ki bu da kırlık yerde yaşayan kişileri tanımlamak için kullanılmıştır. tek tanrılı dinler öncesi panteist anlayışı benimserler, doğayı kutsal tutarlar, güneşin ve ayın hareketlerini festivallerle kutlarlar. doğa güçlerini tanrılar ve tanrıçalar olarak kişileştirirler ama esasen yaratıcı gücün tekliğine inanmışlar, tanrı ve tanrıçaları bütünün parçaları olarak görmüşlerdir..

devamını okuyayım »
13.06.2000 12:31