cinematography

  • 353
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 yıl önce

homofobinin ilaç tedavisi ile bastırılması

terapötik etkileri yakın zamanda bilimsel makalelerde yayınlanmış bir yöntemdir:

homofobax 10 mg supozituar veya 15 ml infüzyonluk çözelti
delikanlı popülasyonda serebral retardasyonun eşlik ettiği kronik homofibinin birinci basamak tedavisinde veya akut homofobik alevlenmelerin ikinci basamak tedavisinde endikedir.

yapılan klinik dışı çalışmalarda homofobi semptomlarından muzdarip bireylerde 48 saatlik uygulamada etki gösterdiği saptanmıştır. homofobax 1 saat içerisinde gastrointestinal kanaldan emilmekte ve kan-beyin bariyerini geçerek homofobinin beyinde oluşturduğu destrüksiyonu hafifletmektedir.

dozaşımı: bildirilen olgularda beyin damarlarında vazodilatasyona bağlı aşırı idrak artışı gözlenmiştir. kognitif fonksiyondaki düzelmeler irreversibl nitelikte olabildiğinden hastada trankilizan dozaşımı benzeri etkiler görülebilir

açık fikirli kişilerde kontrendikedir.

günde üç kez yemeklerden bağımsız olarak alınmalıdır.

çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

devamını okuyayım »
11.12.2007 19:39