confused bourgeois

  • 237
  • 6
  • 2
  • 0
  • 5 gün önce

ekşi sözlük'teki aydın geçinen kesime açık mektup

ağır aşağılık kompleksi içeren mektup. psikoloji'de grupla özdeşim kurma denen bir başlık vardır ve cahil kimselerin sıkça içine düştüğü bir yanlıştır. bu insanlar kendileri ve çevreleri hakkında yargılarda bulunurken hep ikilikler içinde etiketçi bir anlayışla ben ve biz merkezli düşünürler. her zaman için onlar ve biz vardır. onlar biz'in tam tersidir. onlar biz'e düşmandır ve bir tehdittir. bugün comte ilgili bir başlıktaki bir yazıda bununla ilgili güzel bir cümleye denk geldim: çünkü siyah iyiyse beyaz mutlaka kötü olmalıdır bu insanların dünyasında.

bu insanların duygu ve düşünce dünyalarında nesnellik denen mefhum ne yazık ki vasfını kaybetmiştir. mektubu yazan arkadaş tam da düşündüklerimi doğrular nitelikte çomar, 50%, bu, siz, biz gibi kelimelere atıfta bulunmuş. çomar kelimesinin sözlükte aşağılayıcı bir ifade olarak kullanıldığı doğrudur. ben kendi tanımı mı vereyim de en baştan anlaşalım. mektubu yazan arkadaş sen bir çomarsın ve yazdığın şu cümleler açıkça bunun kanıtı olmuş. çok iyi. çomar nedir biliyor musun kardeşim? bak iyi oku burasını:

"bilgi arayışının kökündeki nesnel merak yerine kompleksli aidiyet duygusunu doğrulama ihtiyacı duyan kişidir."

yani senin şu yaptığın. ha bu mantığa göre senin karşı olduğun grubun da içinden bir yığın çomar çıkabilir. kıps.

devamını okuyayım »