damperlikamyonaltindancikankedi

  • azimli
  • hırçın golcü (265)
  • 1014
  • 36
  • 15
  • 2
  • bugün

musa'nın bahr'ı infilak ettirmesi

şuara 63'te bahsi geçen meşhur olay.genel kanı bu el bahrın kızıldeniz'i işaret ettiği yönünde ancak konu bütünlüğü açısından diğer ayetlere bakıldığında bu iddianın doğru olması mümkün değil.çünkü firavun ve ordusu el bahrda değil el yemmde ölüyor.

peki bu el yemm nedir? kuran'da geçen diğer el yemm kullanımlarına bakıldığında musa'nın bebekken sandık içinde bırakıldığı suya da el yemm denildiğini görüyoruz.el yemme bırakılıyor ve firavun ailesi onu bulup yetiştiriyor.zaten bütün el yemm kullanımları sadece musa ile ilgili bu yüzden el yemmin nil nehri olduğu konusunda bir şüphe yok.yani kuran nil nehrine el yemm diyor.

özetle;
1)musa el bahrı "infilak" ettiriyor.(şuara 63)
2)firavun ve ordusu el yemmde ölüyor.(tâ-hâ 78)(kasas 40)(zâriyât 40)
3)musa'nın bebekken bırakıldığı suya da el yemm deniliyor.(tâ-hâ 39)(kasas 7)

peki ne yaşanmış olabilir?
musa bir barajı sabote ediyor ve firavun ile ordusu nil'e atılıyor.doğa üstü bir olay yok!

kahire'de helvan yakınlarında sadd-el-kafara * * adında bir baraj kalıntısı var."masonik" tipte bir baraj sınıfına giriyormuş! pekala burada biriken suya bahr denilebilir.kuran 1400 yıllık bir metin ve içinde göl diye bir kavram yok ve sık sık kullanılan berri vel bahri ifadesi var.berri kara demek bahrda kara kelimesinin karşıtı yani su/sular demek.
o dönem yahudilerin mısırdaki inşaatlarda çalıştıklarını biliyoruz.yapılan inşaatların zayıf yönlerini bilmelerinden daha doğal bir şey olamaz değil mi.yani musa inşaatta çalışmış olanlarla görüşüp bilgi almış ve zamanı geldiğinde barajı "infilak" ettirmiş olabilir.dolayısıyla firavun ve beraberindekiler el yemme atılıp orada boğulmuş oluyor.özellikle zariyat ve kasas surelerindeki 40 numaralı ayetlerde "el yemme attık" ifadesi var kontrol edebilirsiniz.

ey kitap ehli! doğrusu, kitap’tan gizlediğiniz birçok şeyi size açıklayan ve bir kısmından da söz etmeyen rasulümüz geldi. doğrusu size allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi.(maide 15)

devamını okuyayım »