griselda

  • aklıselim (551)
  • 910
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

kimya mühendisliği

başlıca amacı doğal kaynakların optimum bir şekilde tüketilmesini sağlayacak birim operasyonları ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek olan; fizik,kimya ve matematik gibi temel bilimlerin kurallarıyla ekonomik ve endüstriyel prensipleri -(bkz: operations research) (bkz: optimizasyon) vs.-birleştiren mühendislik dalı.
bu tanımdan yola çıkarak bir kimya mühendisinin işinin; kimyasal reaksiyonlar içeren prosesleri ve bu proseslerin gerçekleştirildiği fabrikaları hem ekonomik hem de çevresel boyutu düşünerek dizayn etmek, kurmak ve işletmek/yönetmek olduğu söylenebilir. kısaca kimya mühendisi çeşitli bilim dallarının -(bkz: kimya) (bkz: biyokimya) (bkz: mikrobiyoloji)- buluşlarını hayata geçirmek ve uygulamak için vardır.

devamını okuyayım »
25.02.2003 00:32