hanging rock

  • 1523
  • 44
  • 2
  • 0
  • dün

roland barthes

kitaplarından alıntılar:

"dünyada hâlâ açlıktan ölen bunca insan varken, bunca halk canını dişine takıp kurtuluşu için savaşırken, ötekisi uzak bir havaya girdi diye yıkılan bir özne kadar uygunsuz bir şey yoktur."
(bkz: bir aşk söyleminden parçalar)

"ilk kavgayla, dilin çalkantılı ve yararsız bir nesne olarak uzun serüveni de başlar. hiçbir kavganın bir anlamı yoktur, hiçbir kavga bir aydınlanmaya ya da bir dönüşüme doğru ilerlemez."
(bkz: bir aşk söyleminden parçalar)

"kıskançlık, aşkta doğan ve sevilen kişinin başka birini yeğlemesi korkusunun ürünü olan bir duygudur."
(bkz: bir aşk söyleminden parçalar)

"söz ancak dilin açık bir biçimde sözcüklerin yalnızca devingen uçlarını alıp götürecek bir "yutma" olarak işlediği yerde vardır; yazıysa, tersine, her zaman dilin ötesinde köklenmiştir; bir çizgi gibi değil, bir tohum gibi gelişir, bir öz ortaya koyar ve bir gizle tehdit eder, bir karşı-iletişimdir, korkutur."
(bkz: yazının sıfır derecesi)

"klasik yazının özlü düşünceleri sözcüklerin değil, bağıntıların özlü düşünceleridir."
(bkz: yazının sıfır derecesi)

ilaveten roland barthes'tan iki deneme:

charlie chaplin üzerine
on the waterfront üzerine

edit: güncelleme

devamını okuyayım »
11.08.2014 20:13