jon lord

  • hırçın golcü (265)
  • 612
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

1. ordu komutanlığı'nın 48 numaralı bildirisi

1. ordu ve istanbul sıkıyönetim komutanlığı'nın 48 numaralı bildirisi:

1- yürürlükteki sokağa çıkma yasağı istanbul'da 13 eylül 1980 cumartesi saat 08:00'den itibaren hergün saat 24:00 ile ertesi sabah 05:00 arasındaki sürede uygulanmak üzere yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur.
yasak saatleri içinde izin verilenler hariç:

a)- hiçbir kimse kesinlikle sokakta bulunmayacak,
b)- hiçbir nakil aracı çalıştırılmayacak veya kullanılmayacak,
c)- gazino, lokanta, kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, pavyon, bar ve emsali eğlence yerleri ile klüp, lokal vesair oyun yerleri (otel ve motellerin bunlara benzer bölümleri hariç) yasak başlangıcından yeter zaman evvel müşterilerini boşaltmış ve mesleki faaliyetlerini durdurmuş olacak,
d)- kamuya açık veya özel yerlerde yapılan resmi veya özel müsaadeli toplantılar, davet ve resmi kabuller, düğün, nişan ve benzeri merasimler yasak başlangıcından yeter zaman evvel bitirilmiş bulunacak,
e)- kamu hizmetlerini duraksamadan 24 saat devam ettirmesi gerekenler hariç, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar yasak başlangıcından yeter zaman evvel çalışmalarını bitirecek,
f)- saat 24.00'den sonra hiçbir kimse çevreyi rahatsız edecek gürültü vesaireye yer vermeyecektir.

2- 15 eylül 1980 pazartesi sabahı 05.00'den itibaren gerek kamu, gerekse özel kesimde normal hizmet ve faaliyetlere başlanacaktır. buna göre, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, şehiriçi kitle taşımacılığı yapan tüm teşeküller günlük hizmet ve faaliyetlerini süratle ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde yasak saatlerine göre, yeniden düzenleyeceklerdir.

3- diğer illerden istanbul'a gelecek ve istanbul'dan hareket edecek otobüs ve özel araçların hareket ve varış saatleri sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitim saatleri dikkate alınarak ilgililerce düzenlenecektir.
turlar ve bilimum yük kamyonları hariç bu bildiriye uymayarak yasak saatleri içinde istanbul'a gelecek kara taşıtları trakya'da silivri, çatalca, kocaeli'nde tuzla, samandıra kontrol noktalarında yasağın bitim saatine kadar bekletilerek istanbul'a sokulmayacaklardır.

4- özelliği gereği yasak süresi içinde faal tutulması gereken kamu hizmet kurumları, fabrika, imalathane ve benzeri tesislerdeki vardiya değişim zamanları, yasak saatlerinin başlangıç ve bitimi ile çelişmeyecek şekilde ayarlanacaktır.

5- yasak saatleri içinde, aşağıdaki kişilerin ve araçların görev kartına haiz olmaları şartıyla, sokağa çıkmalarına izin verilecektir.

a)- su, elektrik, havagazı, otobüs, demir-deniz yolu ulaştırması gibi, şehir faaliyetlerini ve halkın günlük yaşantısını destekleyen, kamu hizmeti veren ve kuruluşların yasak saatleri içinde görev ifa etmesi gereken personeli ve bunların bu saatler içinde kullanacakları araçlar,
b)- yasak saatleri içinde hizmetli olması gereken türk ve yabancı havayolları personeli araçları,
c)- hastane, kamu ve özel kuruluşlara
ait ambulanslar,
d)- ebeler ve sağlık memurları,
e)- gece hastaya gitme durumunda olan doktorlar,
f)- nöbetçi eczaneler,
g)- ptt hizmetlerinin gerektirdiği personel ve bunların araçları,
h)- gazete, matbaa ve idarehanelerinde çalışan personeli ile günlük gazeteleri bayilere dağıtanlar ve bunların araçları,
i)- trt kurumu ve haber ajansları personeli ve bunlara ait araçlara yeni düzenlemeye göre yeniden görev kartı verilecektir.

yukarıdaki kurum ve kuruluşlar ve kişiler, ihtiyaçları olan görev kartını alabilmek üzere, kartın kullanılacağı görev yerlerini ve nakil araçlarının cins ve plaka numaralarını belirten kurumlar veya kişiler tarafından tasdikli bir liste ile 13 eylül 1980 saat 13.00'den itibaren, vilayet'teki sıkıyönetim irtibat bürosu'na başvuracaklardır.

12 eylül 1980 günü dağıtılmış olan görev kartları, 15 eylül 1980 pazartesi akşamından itibaren geçersiz olup yenileri alınırken iade edilecektir.

6- yasak saatleri içinde, hastalık, kaza, yangın vesair acil ihtiyaçlar zuhurunda, vatandaşlar telefonla veya bizzat en yakın güvenlik kuvvetlerine başvurarak yardım isteyeceklerdir.

7- belirlenen yasak saatleri içinde, yurtdışından gelebilecek uçakların yolcuları, ya havayolları araçları ile şehre tahliye olunacaklar veya yeşilköy havalimanı'nda yasağın bitiş saatine kadar bekleyeceklerdir.

8- sokağa çıkma yasağının başladığı saatten sonra, istanbul'dan hareket edecek araçlarla yutdışına çıkacak yolcular, yasağın başladığı saatten önce, aracın kalkacağı istasyon, hava meydanı, liman veya terminale gitmiş olacaklardır.

9- yukarıda açıklanan sokağa çıkma yasağı esaslarına mutlak surette uyulacak, görev kartına sahip olmayan hiçbir kimse ve nakil aracı, yasak saatleri içinde sokakta bulunmayacaktır.

bilhassa, yasak saatleri içinde, güvenlik kuvvetlerinin her türlü ikaz ve dur ihtarına kesinlikle uyulması, bu kuvvetlerin haiz oldukları silah kullanma yetkileri muvacehesinde, kişisel can güvenliği bakımından büyük önem taşımaktadır.
kamuoyuna duyurulur.

necdet üruğ
orgeneral
1. ordu ve istanbul sıkıyönetim komutanı

devamını okuyayım »
19.11.2009 23:28