lem

  • 3486
  • 0
  • 0
  • 0
  • 12 yıl önce

titanic

james cameron'un artık klasikle$en mizansenlerinin yine oha oha nidalarıyla izlendiği film... zira filmde buna ne gerek vardı diye yakınılacak bir detay her zaman cameron'un kafasındaki bulmacanın bir parçasıdır ve i$e yarar. mesela düdük, mesela kenarda kalan ve zengin ibnenin kurttulmasını sağlayan çocuk... lakin hikayenin genel yapısı haricinde ayrıntılarında rahatsız edici bir çok unsurun yer aldığı bir filmdir kendisi. zira neden zenginler bu kadat ibnetordur?.. neden her karakterin insan olduğu gerçeği es geçilir?.. neden bu karakterler karikatür boyutunda i$lenir?.. filmin sorunları buralarda yatmaktadır. zaten filme duyulan antipatinin de sebebi budur... ancak ba$arısının göz ardı edilip sonu da belli ba$ı da tavrı takınmanın bir manasaı olmaz olamaz sanırsam. bunun için sadece $u sahne bile yeterlidir: kaptan yardımcısı ile buzdağları üzerine konu$maktadır. yardımcısına " denizin üstündeki kocaman parçayı göremeyecek miyiz dümeni kırarız" der... o esnada çay içmektedir ve çayın içindeki limon'un bir kısmı yüzeyde bir kısmı suyun dibindedir. tıpkı kaptanın hesap etmediği buz dağının suyun dibindeki parçaları gibi, pervaneleri bitiren olay gibi... ayrıca orkestra üyelerinin sanatlarını icra ederketen ölmeleri de ba$lıba$ına bir olaydır...

devamını okuyayım »
17.03.2003 13:10