maviadam

  • azimli
  • mülayim ama sempatik (542)
  • 1793
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

eyalet sistemi

yerel polisin sık sık "lanet olası federaller" lafının kullanıldığı, yerel polisin de federaller tarafında aşağılandığı devlet sistemi.

federal yapıdaki ülkeler daha önce küçük devletlerin, prensliklerin bir araya gelmeleri ve egemenlik haklarını sınırlı olarak federal devlete vermelerinden oluşmuştur. yani daha öncesinde minik minik devletler vardı zaten ortamda. biz de ise zaten bütün bir ülkenin parçalanması söz konusudur. o bakımdan mevcut federal sistemler ile bizim durumumuz benzeştirmek sadece maksatlı bir çarpıtmadır. bizde eyalet sistemi olursa eyaletler bu gün kuzey ırak özerk yönetiminin yaptığı şekilde hareket edeceklerdir ve bir süre sonra da federal yapıdan beslenerek alt yapı işlerini hallettikten sonra palazlanınca da ayrılacaklardır.

devamını okuyayım »
23.12.2014 18:00