metinaga

  • 2484
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

frame relay

kurumlara genis alan aglari uzerinden yuksek hizlarda servis alma imkani veren, esnek band genisligi kullanımini saglayan, kiralik hatlara gore daha verimli ve ucuz baglanti imkanı saglayan bir servis.

frame relay, uç noktalar ve ağ arasında veri taşınması ve sinyalleşmesi ile ilgili arayüzü tanımlar. bu arayüz birden fazla kullanıcının haberleşme kaynaklarını paylaşması esasına dayanır ve ağa bağlanan tek bir fiziksel hat aracılığıyla birden fazla nokta ile görüşmelerine olanak tanır. bu noktada artık iki uç arasında sürekli ayrılmış bantgenişliği yerine gereksinim duyuldukça kısa zaman aralıklarında kullanılan daha yüksek bantgenişlikleri söz konusudur. bu fiziksel hat üzerinden birden fazla nokta ile yapılacak sanal bağlantılar değişik topolojilere sahip ağlardaki kiralık devrelerle karşılaştırıldığında, gereksinim duyulan devre sayısının azalması ile maliyet etkin bir alternatif olarak kullanılmaktadır.

patlamalı (bursty) trafik profiline sahip bir lan (local area network-yerel alan ağı) kullanıcısının kiralaması gereken bantgenişliği, zaman zaman da olsa gereksinim duyduğu maksimum trafik gereksinimine göre hesaplanır. ancak kullanıcının gün içinde ihtiyaç duyduğu ortalama bantgenişliği, bu uç tarfik gereksiniminden daha düşük olduğundan, alınan kiralık hat günün bazı saatlerinde verimli kullanılsa da, diğer saatlerde atıl olarak kalır ve kullanıcı, kullanmadığı bu bantgenişliği için para ödemeye devam eder.

diğer tarafta, bölgelerini kiralık hatlar üzerinden birbirine bağlayan bir kurum, şehirlerarası veya ülkelerarası kiralık hat tarifesi üzerinden ücretlendirilirken, ağa eklenen her bir yeni bölge için, çoklu erişimi sağlamak üzere, bu tarifeler üzerinden bir ya da birden fazla kiralık hat alması gerekebilir. bu tip bir ağın maliyet giderleri oldukça yüksek olacaktır.

frame relay, kurumların geniş alana çıktıklarında ihtiyaçları olan yüksek bantgenişliğini sağlamak ve patlamalı trafik profilini en iyi şekilde taşıyabilmek için geliştirilmiş, yüksek hızlı bir iletim teknolojisidir.

frame relay, günümüzün iyileştirilmiş hat kapasitesi ve uç kullanııcı cihazları (pc, iş istasyonları vs.) üzerindeki tcp/ip temelli uygulamaların hata denetim ve düzeltme mekanizmaları dikkate alınarak, x.25'deki çoğu denetleme fonksiyonu en aza indirilerek geliştirilmiş ve bu nedenle frame relay servisi ile çok yüksek işlem hızlarına çıkmak mümkün olmuştur.

frame relay, pazarının çoğunu lan trafiği oluşturmaktadır. kullanıcıların frame relay'in kiralık hatlara karşı %30-%15 indirim sağladığını görmesiyle bir dönem lan-lan bağlantısı neredeyse frame relay pazarında tek uygulama haline gelmiştir. kullanıcıların frame relay teknolojisini daha iyi tanımasıyla birlikte, 1994 yılından itibaren sna kullanıcıları tarafından tercih edilen bir servis olmuştur. günümüzde; frame relay internet erişiminde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. özellikle yüksek hızlı servis sağlayıcı www bağlantıları frame relay servisi kullanılarak yapılmaktadır. birçok servis sağlayıcının temel ağı frame relay teknolojisi ile kurulmuştur.

devamını okuyayım »
25.12.2002 20:23