mufasa battal gazi (356)

  • 1276
  • 8
  • 6
  • 0
  • evvelsi gün

muhteşem yüzyıl'ın kaldırılması için kanun teklifi

milletvekillerinin hazırladıkları kanun tekliflerine nasıl ulaşabiliyoruz. bu dizinin kaldırılması için kanun teklifi hazırlayan milletvekilinin verdiği diğer kanun tekliflerini de merak ediyorum.

edit: kendim buldum. yorumsuz olarak aşağıda:

ilk imza sahibi oldukları
- yok

imzası bulunan teklifler:
- 24/5/12: bazı kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
- 18/6/12: bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
- 27/9/12: türkiye cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
- 18/10/12: türkiye cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi

içerikleri:
- 24/5/12: bazı kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
teklif ile; seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezasının, adli para cezasına dönüştürülmesi, seçim suçlarıyla ilgili dava açma süresinin 2 yıldan 6 aya düşürülmesi; merkez bankası başkan yardımcılarının atanmasında başkan için aranan koşulların aranması; türkiye istatistik kurumuna beş daire başkanı kadrosunun ihdas edilmesi, istatistik amacıyla verilere erişimde görülen sorunların giderilmesi amacıyla yaptırım düzenlemesi getirilmesi; aile ve sosyal politikalar bakanlığında çalışan sosyal çalışma görevlisi kapsamının genişletilmesi, banka mevduat bilgilerinin sosyal yardım başvurularının değerlendirilmesi sürecinde kullanılması; ziraat bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından kullandırılan toplu köy ikrazatı grup kredilerinden doğan kefaletin sona erdirilmesi ile takibin olumsuz sonuçlanması halinde kredilerin aciz vesikasına bağlanması ve bu kredilerin hazine müsteşarlığınca karşılanması sürecinde asıl borçlu için aciz vesikası düzenlenmesi; ziraat, halk ve emlak bankalarındaki kamu paylarının satış işlemleri tamamlanana kadar bu hisselerin hazine tarafından idare ve temsil edilmesi, bu bankalarının hisselerinin özelleştirme sürecinin süratli ve esnek bir biçimde sürdürülebilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılması; büyükşehir belediyeleri paylarının hesabına, özel tüketim vergisi kanunu'na ekli (ı) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen ötv tutarlarının dâhil edilmemesi; katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı sebebiyle bir vergi yükümlülüğü doğmamasının sağlanması; hava taşıtlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerden de hazine payı alınması öngörülmektedir.

- 18/6/12: bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
teklif ile, seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezasının adli para cezasına dönüştürülmesi, yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumuna verilen yurt binalarını beş yıla kadar kiralama yetkisinin on iki yıla kadar artırılması, tübitak'ın araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen ticari değeri olan bilgi ve buluşların ticarileştirilebilmesine imkan sağlanması, ölçme, seçme ve yerleştirme başkanlığının basın ve halkla ilişkiler müşavirliği ve başbakanlık müşavirliği kadrolarının istisnai memuriyet kadrosuna dönüştürülmesi, sürücü belgesi alacaklarda aranan 8 yıllık temel eğitimi bitirme şartının, 18/8/1997 tarihinden önce ilkokul mezunu olanlar için aranmaması, kişiler tarafından talep edilen adli sicil ve arşiv kayıtları için ücret alınan ücretin kaldırılması öngörülmektedir.

- 27/9/12: türkiye cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
teklif ile anayasa'ya bir geçici madde eklenmek suretiyle, yapılacak bir mahalli idareler genel seçiminde oy verme gününün 2013 ekim ayının son pazar günü olarak belirlenmesi öngörülmektedir.

- 18/10/12: türkiye cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
henüz komisyondaymış.

devamını okuyayım »