rahatsiz

  • 2250
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

etnosantrizm

biraz daha açarsak iki anlamı vardır:
1- katı, sert otoriteler tarafından tanımlanmış kişilik türü. kendi içinde olduğu grubu üstün görme durumu, bir bakıma ırkçılık.
2- diğer grupların hareketlerinin ve niyetlerinin kişinin kendi öz kültürüne göre anlayıp yorumlarken kültürel farklılıkların anlam ve önemini değerlendirememe sonucunda ortaya çıkan önyargı durumu.
etno santrisizm diğer kültürleri doğru olarak anlamayı ve hatta evrensel teoriler üretmeyi engelleyen bir kavramdır.

devamını okuyayım »
09.12.2002 13:45