sosruquo

  • 1052
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 ay önce

stephen hawking

üne kavuşması temel olarak 3 prensibiyle baş gösterir ;

*arkadaşı roger penrose ile genel göreliliği kullanarak klasik zaman kavramının big bang'de bir tekillikle başlamış olması gerektiğini, patlama anında gerçek zaman parametresinin kaybolduğunu sanal zamanın geçerli olduğunu, bu sonuçların da evrenin başlangıçta sıcak ve yoğun bir halde bulunduğuna işaret ettiğini gösterdiler.

*başlarda termodinamiğin 2. yasası uyarınca tüm maddelerin entropi ve termodinamik ışımaya sahip olduğu tezinin kara delikler için geçersiz olduğunu düşünse de bu konu üzerindeki çalışmaları sonucu karadeliklerin de termodinamik cisimler gibi ışıma yaydığını (hawking ışıması), bir ısıya sahip olduğunu ve entropileri olduğunu keşfetti. (bkz: yüzey alan teoremi)

*jim hartle ile birlikte evrenin başlangıç evrelerinde , vakumun (hiçlik) düzensiz quantum değişimlerine bağlı olan yoğunluk varyasyonlarını öngören, sınırsızlık önermesiadlı bir model öne sürdü. (hristiyan aleminin ve papanın bundan sonrasını araştırmaması için hawking'e ricada bulunduğu rivayet edilir. çünkü bu modelleme big bang'in yaratıcının eli olduğu varsayımını gösterebilecek kuvvetle muhtemel en bilimsel olaydır. bu önermesinden sonra hawking yaşadığımız evrenin aslında başka bir evrenin tetiklemesi sonucu oluştuğuna kanaat getirir.

en önemli çalışması olan hawking ışımasını mevcut şartlarda gözlemlemek imkan dahilinde değildi.cernde yapılmakta olan atlas deneyi bi bakıma bu ispatı da içermektedir.

şahsi fikrim hawking'in en büyük özelliği einstein'ın genel göreliliği ile quantum mekaniğini çok güzel harmanlamış olmasıdır. einstein genel göreliliği keşfettikten sonra bu konu üzerinde daha fazla çalışmayarak başka alanlarda boy göstermiştir. bir bakıma bulduğu müthiş düşüncenin hatalarının çıkmasından çekinmiştir ki bu teorinin eksikleri üzerine yapılan çalışmalarla hep dalga geçmiştir.

devamını okuyayım »