tarcan

  • 272
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

pythagoras

hakikate ulaşma çabasında bilgi'nin yanı sıra sezginin de gerekli olduğunu savunan düşünürdür. kendi felsefesinin asıl amacı, insanın kendisini beden ve ruh göçüne alet olmaktan kurtarmasıdır. ona göre ruh bedene zincirlenmiş ve beden ruh için bir hapishanedir. öldükten sonra ruh diğer bir bedene göç eder. bu ruhun nasıl bir bedene geçeceği bu dünyada yaptıklarınla doğrudan ilişkilidir. temiz ve iyi bir ruh daha iyi bir bedene, kirli bir ruh ise kötü bedene göç eder. bu ikilem içinde ruhun asıl çabası ise özgürlüğe ulaşmaktır.

devamını okuyayım »
27.04.2011 12:28