wa

  • 1125
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

göstergebilim

mehmet rifat'ın aşağıdaki gibi tanımladığı bilim dalı:
''bir anlamlı bütünün (sözgelimi bir romanın), düşünce boyutundaki soyut çekirdek yapıdan (anlamın temel dayanağı) hareket edip çeşitli düzeylerde (anlatının kurulması, söylemin belirlenmesi, dilsel kullanımın belirmesi, metinselleşme) dönüşümler geçirdikten sonra okurların elindeki son dilsel aşamaya ulaşması sürecini inceleyen, bunları terim yerindeyse yeniden-yaşamaya çalışan etkinlik alanıdır göstergebilim.''

devamını okuyayım »