yasinko

  • azimli
  • şamda kayısı (704)
  • 2328
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

irtica

ilk anlami "geri dönmek", "geriye dönü$"tür. ittihatcilarin (bkz: ittihat ve terakki) selanik'ten getirip ta$ki$la'ya yerle$tirdikleri askerlerin ayaklanip istanbul sokaklarinda "irtica isteriz, $eriat isteriz!" $eklindeki haykiri$larina konu olmu$tur -ki istedikleri dine dayali bi yönetimin degil eski yönetimin geri gelmesidir-, akabinde me$hur hareket ordusu harekete gecmi$tir. bu olaydan sonra zaman icinde günümüzdeki özel anlamini (bkz: irtica/1) kazanmi$tir. rücu etmekten gelir.

devamını okuyayım »
28.10.2001 06:29