şükela:  tümü | bugün
 • policenin yururlugu sirasinda meydana gelebilecek her turlu degisiklikleri belirten, sözlesme, zeyil
 • (bkz: addendum)
 • nedense yurdumun afili hukuk büroları başta olmak üzere birçok avukatının ve ilgilisinin de illa "ek protokol" olarak andığı sözleşmedir.

  ek sözleşme hazırlıyorsanız, ek olacağı sözleşme iyice incelenmeli ve uygulanabilir olduğu durumlarda, sözleşme maddelerinin ek sözleşme kapsamında da taraflar arasında yürürlükte olmaya devam edeceği, gibi bir hüküm konmalıdır. böylece yetki, delil söz., süre, fesih, mücbir sebep vb. birçok usul hükmünün yenilenmesine gerek olmayacaktır.

  ayrıca gereğinde; sözleşme ve ek sözleşmenin ancak birlikte yorumlanacağı/hüküm ifade edeceği ve varsa çelişik durumlarda sözleşmenin yahut ek sözleşmenin uygulama alanı bulunacağına ilişkin hüküm eklemek de faydalıdır.
 • ek sözleşmede şekil şartı

  somut olayda arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ek olarak düzenlenen 25.02.2010 tarihli adi yazılı sözleşmede, asıl sözleşmedeki yükümlülüklere ek olarak yüklenici tarafından sözleşmeye aykırılık halinde cezai şart ödenmesi kararlaştırılmıştır. ek sözleşme kapsamında yapılan bu düzenlemenin tamamlayıcı yan hüküm niteliğinde değil, taraflardan birine fazladan ek ve ağır yükümlülükler yükler nitelikte olması nedeniyle, şekil şartına uyulmaksızın yapılan adi yazılı ek sözleşmenin geçerli olduğundan bahsedilemez. bu durumda, geçersiz sözleşmeye dayalı olarak cezai şart da istenemeyecektir.
  15. hukuk dairesi 2018/4892 e. , 2019/153 k.
  15.01.2019