şükela:  tümü | bugün
7 entry daha
 • limited şirketler kuruluş işlemleri için gerekli belgeler:

  1- dilekçe,

  2- kurucularin imzalan noterce onaylanmiş 3 nüsha şirket anasözleşmesi,

  yukarida belirtilen belgeler dişinda şayet;
  - kurucular arasinda türkiye'de mukim yabanci uyruklu kişi/kişiler varsa başbakanlik hazine müsteşarliği banka ve kambiyo genel müdürlüğü'nden alinacak izin yazisinin tasdikli bir sureti.

  - şirket yabanci sermayeli olarak kurutuyorsa başbakanlik hazine müsteşarliği yabanci sermaye genel müdürlüğü'nün izin belgesinin tasdikli bir örneği ile izin belgesinde getirilmesi öngörülen asgari dövizin getirildiğine dair belge,

  - özel mevzuati gereği ödenmiş sermaye ile kurulmasi gereken anonim şirketler ile anasözleşmede kuruluş sirasinda ödenmesi öngörülen sermayesi bulunan şirketlerde ödenen sermayeye ilişkin banka dekontu,

  - şirket fuarcilik alaninda faaliyet göstermek amaciyla kuruluyorsa; şirket ortaklari ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis, konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, inanci kötüye kullanma, dolanli iflas gibi yüz kizartici suçlardan dolayi hüküm giymemiş olmasi ve en az 50.000.000.000.- tl. ödenmiş sermayeye sahip olmasi,

  - şirket nev'i değişikliği yoluyla kuruluyor ise; nev'i değiştiren şirketin özvarhğinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama karari,

  - nev'i değiştiren şirketin kollektif veya komandit olmasi halinde şirket ortaklarinin vadesi gelmiş vergi borçlarinin bulunmadiğina dair ilgili vergi dairesinden alinacak yazi,

  - kurulacak şirkete ayni sermaye konulmasi halinde, ayni sermayenin değerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme karari,

  - ayni sermaye gayri menkul ise üzerinde takyidat olmadiğina dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasitasi ise mülkiyeti muhafaza kaydinin olmadiğina dair ilgili trafik müdürlüğünden alinacak yazi,

  - kurulacak şirketin kuruculari arasinda belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunlarin kurduklari birliklerin bulunmasi halinde bu kuruluşlarin iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararinin bir örneği, dilekçeye eklenir.

  yüksek derece çözünürlük için

  http://www.sanayi.gov.tr/…&sayfano=702&navigate=var
38 entry daha