şükela:  tümü | bugün
5 entry daha
 • brodmann alanları korbinian brodmann tarafından tanımlanmış, insanlarda ve diğer primat beyinlerinde hücrelerin sitolojik ve histolojik özelliklerine ve organizasyon biçimlerine göre belirlenmiş bölgelerdir. konuya özel merak duyanlar parantez içinde verilen bilimsel makale linklerini inceleyebilirler veya fmri consulting'in atlasına bakabilirler, tüm linkler oradadır.

  bölgelerin yerlerini kafanızda canlandırmanız için şekil a

  * * *
  1., 2. ve 3. brodmann alanları:
  primer somatosensör korteks ve postcentral gyrusa karşılık gelirler.

  bazı işlevleri:
  - motor öğrenme (1)
  - konuşmanın algılanması ile ilişkili ayna nöronlar (1,2,3)
  - yutma (1,2,3)
  - sıcaklık (1,2, 3,4),
  - titreşim (1,2,3,4)
  - acı (1,2,3,4)
  - dokunma (1 , 2, 3,4)
  - vücudumuzun pozisyonunu algılamamızı sağlayan propriosepsiyon (1,2,3,4)

  * * *
  4. brodmann alanı:
  primer motor kortekstir. alt bölümü yüz hareketlerinden, üst bölümü ise vücudun bacak gibi alt bölgelerinin hareketlerinden sorumludur. burada kastettiğimiz istemli hareketlerdir.

  bazı işlevleri:
  - istemli iskelet-kas hareketleri (1,2,3),4,5,6,7)
  - nefes almak ve göz kırpmak gibi istemsiz eylemlerin istemli kontrolleri (1,2,3,4,5,6)
  - yutma (1,2,3,4)

  * * *
  5. ve 7. brodmann alanları:
  somatosensör assosiasyon korteksi veya superior parietal lobül olarak tanımlanırlar. farklı kaynaklardan gelen duyusal bilgilerin entegrasyonunda ve bu bilgilere özel motor çıktının üretiminde rol oynayan bir bölgelerdir.

  bazı işlevleri:
  - çeşitli motor fonksiyonlar (1,2,3,4,5)
  - dil (1,2,3,4)
  - hafıza (1,2,3,4)

  * * *
  6. brodmann alanı:
  istemli hareketler için hazırlık yapmaktan sorumlu olan süplemanter motor alanı ve premotor korteksi içerir. dikkat, dil, hafıza gibi fenomenler için de mühim bir alandır.

  bazı işlevleri:
  - hareket öncesi planlama (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - dil (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
  - hafıza (1,2,3,4,5)
  - dikkat ve odaklanma (1,2,3,4)

  * * *
  8. brodmann alanı:
  prefrontal korteksin ve süplemanter motor alanın (bkz: sma) bir parçasıdır.

  bazı işlevleri:
  - belirsizlik (1)
  - tümevarım (1)
  - sıralı öğrenme (1,2)
  - sma ile bağlantılı motor işlevleri (1,2,3,4,5,6)
  - dil, çeviri, cümle kurma, dudak okuma (1,2,3,4,5)
  - hafıza (1,2,3,4)

  * * *
  9. brodmann alanı:
  dorsolateral prefrontal kortekstir. neden ventromedial prefrontal korteksle harmoni içinde çalışması gerektiğini daha önce yazdığım bir entry'de dile getirmiştim. (#91285595) bu alanın hata tespiti, hafıza, akıl yürütme, empati gibi karmaşık işlevleri vardır.

  bazı işlevleri:
  - hata tespiti (1)
  - belirsizliği hesaba katarken genelleme yapma süreci: enformel çıkarımsal gerekçelendirme (1,2,3)
  - duyguların işlenmesi (1,2,3)
  - dil, kategorilendirme, metaforlar (1,2,3,4)
  - kısa süreli hafıza, hatırlama, anı kodlama (1,2,3,4,5,6,7,,8,9)

  * * *
  10. brodmann alanı:
  hakkında az şey bilinir, lakin multi-tasking için önem arz ettiği düşünülür.

  bazı işlevleri:
  - istemli unutma (1)
  - olay ve zaman odaklı ileriye yönelik bellek (1)
  - ileriye yönelik bellek (1)
  - dil (1)
  - karar alma (1)

  * * *
  11. brodmann alanı:
  gyrus rectus bölgesidir. ödül mekanizmaları, karar alma, duyular gibi fenomenler ile bağlantılıdır.

  bazı işlevleri:
  - ödüle bağlı karar alma (1,2)
  - ses (1)
  - koku (1,2)

  * * *
  12. brodmann alanı:
  brodmann'in tanımlamadığı bir alandır. fakat günümüzde eskiden 11. brodmann alanına dahil olan orbitofrontal alan olarak tanımlanabilir.

  bazı işlevleri:
  - tat, sosyal kognisyon ve zaman algısı (1)

  * * *
  13., 14., 15. ve 16. brodmann alanları:
  beraber insular korteks olarak tanımlanırlar. 13. alan beynin lateral ve medial katmanları arasında bir köprü görevi söylenir ve bazen bu yüzden ayrı bir brodmann alanı olarak kabul görmeyebilir. 14. alan daha çok iç organlara dair duyular ve koku almada etkindir. 15. alan kan basıncı ve kanın kimyasal içeriği gibi kana dair girdileri beyne iletir. bu girdiler karotid arterdeki baroreseptörler ve kemoreseptörler aracılığı ile elde edilirler. 16. alanın ise acı çekme, tat alma, duyguların işlenmesi gibi bilişsel işlevleri mevcuttur.

  bazı işlevleri:
  - acı algısı (1,2,3)
  - koku ve tat algısı (1,2,3)
  - ısı algısı (1,2)
  - dokunma ve titreşim algısı (1,2,3)
  - hafıza (1,2,3)
  - eklem hareketleri, yutma, motor işlevler (1,2,3)
  - tiksinme (1)
  - ödüle bağlı karar alma, motive edilmiş akıl yürütme, risk alma (1,2,3,4)
  - mizah (1)
  - fonolojik ve anlamsal işleme (1,2,3)

  * * *
  17. brodmann alanı:
  talamusun görsel bölümünden doğrudan girdi alır. primer görsel kortekstir.

  bazı işlevleri:
  - ışık yoğunluğu algısı (1,2,3)
  - kontur algısı (1,2,3)
  - desen algısı (1,2)
  - renk ayrımı (1,2,3)

  * * *
  18. ve 19. brodmann alanları:
  görüntülerin yorumlanmasından sorumludurlar. sekonder görsel korteksi oluştururlar. objelerin ne olduklarına ve nerede bulunduklarına dair veriler buralarda farklılaşmaktadır. 19. brodmann alanının dorsal kısmı daha mekansaldır, ventral kısmı ise obje tanımaya yöneliktir.

  bazı işlevleri:
  - sözcüklerin görsel yorumlanışı, yüzler ve isimler: (1,2,3,4)

  * * *
  20. brodmann alanı:
  inferior temporal gyrustır.

  bazı işlevleri:
  - görsel verileri bütünsel olarak anlamlandırma (1)
  - görsel odaklanma (1)
  - dil, anlam, metafor (1,2,3,4,5)

  * * *
  21. brodmann alanı:
  orta temporal gyrustır. dil odaklıdır.

  bazı işlevleri:
  -tümdengelim (1,2)
  - niyet atfetme (1)
  - metinlerin ve konuşmaların seçici işlenişi (1,2)
  - hareket gözlemleme (1)
  - prozodi (1,2)
  - cümle kurma (1)
  - karmaşık seslerin işlenmesi (1)

  * * *
  22. brodmann alanı:
  superior temporal gyrustur. bu bölge de işitsel işlemede rol oynar. dil odaklı wernicke alanı bölgeye dahildir.

  bazı işlevleri:
  - işitsel dil işleme (1,2)
  - tonlamalı bir ikinci dilin öğrenilmesi (1)
  - sözcük tekrarlama (1)
  - prozodi (1)

  * * *
  23., 26., 29., 30. ve 31. brodmann alanları:
  posterior cingulate gyrusı oluştururlar.

  bazı işlevleri:
  - istemli ve istemsiz çağrışım (23. alan) (1)
  - sözcük ve ses kodlama (30. alan) (1)
  - sahte anılar (1)
  - topografik hafıza (1,2,3)
  - dil, konuşmalara yönelik seçici dikkat (30. alan) (1)
  - pasif dinleme (1)
  - sözcüklerin semantik ve duygusal işlenişi (1,2,3,4)
  - tedbire yönelik muhakeme (29.-30. alanlar) (1)
  - korkuya bağlı şartlanma (1)
  - değer biçmek (1)
  - görsel işleme - ayırım (1)

  * * *
  24., 32.,33. brodmann alanları:
  anterior cingulate gyrusı oluşturururlar.

  bazı işlevleri:
  - zihinsel zaman (1,2,3)
  - tümdengelimli muhakeme (1,2)
  - tümevarımlı muhakeme (1)
  - motor planlama - hazırlık (1,2,3)
  - görsel verilere bağlı cinsel uyarım (1,2)
  - vizüospasyal dikkat (1,2,3)
  - işitsel dikkat (1,2)
  - seçici dikkat (1)
  - bölünmüş dikkat (1)
  - bilişsel-motor inhibisyon (1,2,3)
  - deneyimsel - duygusal işleme (1,2,3)
  - sosyal algı - ayna nöronlar (1,2)
  - obje adlandırma (1,2)
  - semantik ve fonolojik akıcılık (1)
  - konuşma başlatma ve baskılama (1)
  - acı (1,2,3)

  * * *
  25. brodmann alanı:
  subgenual gyrustır.

  bazı işlevleri:
  - mekanik hiperestezi (1)
  - duygusal sözcüklerin değerlendirilmesi (1,2)
  - ahlaki muhakeme (1)

  * * *
  27., 28., 34., 35., 36. ve 48. brodmann alanları:
  hippocampal alanları oluştururlar.

  bazı işlevleri:
  - yüz hafızası (1,2,3)
  - işitsel hafıza (1)
  - duygusal hafıza (1)
  - görsel hafıza (1,2)
  - sözlü - semantik hafıza (1,2,3,4,5,6)
  - otobiyografik hafıza (1,2,3)
  - koku ve tat hafızası (1,2,3)
  - bağlamsal navigasyon (1,2,3)
  - uzaysal navigasyon (1,2,3)
  - utanç (1)
  - acıkma (1,2)
  - ayna nöronlar (1)
  - stres (1)
  - tiksinme (erotizm) (1,2)
  - olumsuz anılar (amigdala + hippocampus) (1,2,3)

  * * *
  37. brodmann alanı:
  fusiform gyrus, posterior inferior temporal gyrus ve orta temporal gyrus olarak tanımlanabilir.

  bazı işlevleri:
  - resim çizme (1)
  - tümdengelim (1)
  - yüz tanıma (fusiform gyrus) (1,2,3)
  - yüz - isim ilişkilendirme (1)
  - görsel, renk ve şekil odaklı dikkat (1,2)
  - semantik kategorilendirme (1,2)
  - sözcük hatırlama (1)
  - sözcük üretme (1)
  - işaret dili (1)
  - metafor (1)
  - niyet atfetme (1)
  - gerçek - sahte anı (1)
  - episodik kodlama (1)

  * * *
  38. brodmann alanı:
  temporal kutuptur.

  bazı işlevleri:
  - ahlaki yargı (1,2)
  - benlik - öteki ayrımı (1,2,3)
  - niyet atfetme (1,2,3)
  - duygu (1,2,3)
  - tehdit - korku (1,2)
  - bağlanma (1,2)
  - ironi (1)
  - mizah (1,2)
  - çıkarımsal muhakeme (1)
  - müzik (1)
  - semantik işleme (1,2,3)

  * * *
  39. brodmann alanı:
  inferior parietal lobülün ve wernicke alanının parçaları, angular gyrusun oluşturduğu bir bölgedir. hesaplama için önemlidir.

  bazı işlevleri:
  - hesaplama (1,2)
  - aritmetik (1)
  - sayısal büyüklüklerin soyut kodlamaları (1)
  - uzaysal dikkat ve işleme (1,2)
  - zihin modelleme (1)
  - sözlü yaratıcılık (1,2)
  - eylem sekansı işleme (1)
  - davranış kontrolü (1)
  - okuma (1,2)

  * * *
  40. brodmann alanı:
  inferior parietal lobül ve supramarginal gyrustır. (#71181689) supramarginal gyrus empati için önem arz eder.

  bazı işlevleri:
  - empati (1)
  - sözel yaratıcılık (1)
  - davranış kontrolü (1)
  - motor planlama (1)
  - nahoş anılar (1)
  - işitsel ve duygusal working memory (1)
  - tekrarlayan pasif hareketler (1)
  - istemli hatırlama (1)
  - dokunsal ve proprioseptif bilgilerin entegrasyonu (1)
  - farklı - aynı ayrımı (1)

  * * *
  41. ve 42. brodmann alanları:
  primer oditör korteks ve heschl's gyrustır. işitsel veri odaklıdır.

  bazı işlevleri:
  - işitsel işleme (1,2,3,4, 5)
  - ses frekansına duyarlılık (1,2)
  - harmonik ton algısı (1)
  -işitsel hafıza (1)

  * * *
  43. brodmann alanı:
  subcentral alandır.

  bazı işlevleri:
  - parmak stimülasyonuna cevap (1)
  - konuşma dili (1)

  * * *
  44. ve 45. brodmann alanları:
  broca alanlarıdır. (#92383794) dil için önem arz eder, lakin 45. alan nispeten daha karmaşık sözel işlevlerde rol oynar. (metaforların anlaşılması ve muhakeme gibi)

  bazı işlevleri:
  - konuşma programlama (1)
  - semantik ve fonolojik akıcılık (1,2,3)
  - gramer (1)
  - sözcük çekimleri (1)
  - müzik (1)
  - melodi üretimi (1)
  - estetik (1)
  - cümleleri anlama (1)
  - metafor (1,2)
  - muhakeme (1,2)

  * * *
  46. brodmann alanı:
  prefrontal korteksin bir parçasıdır ve anterior orta frontal gyrustır. working memory dediğimiz geçici bellek için önemlidir.

  bazı işlevleri:
  - geçici hafıza (1,2,3)
  - bellek kodlama ve tanıma (1,2,3)
  - semantik işleme (1,2,3)
  - sözel akıcılık (1,2)
  - fonolojik işleme (1)
  - hesaplama (1,2)

  * * *
  47. brodmann alanı:
  alt frontal gyrus ve pars orbitalistir.

  bazı işlevleri:
  - semantik işleme ve kodlama (1,2,3,4,5)
  - tümdengelim (1,2)
  - karar verme (1)

  * * *
  ps: bu entry çok fazla eksik bilgi içerdiğinden ara sıra yenilenebilir.
1 entry daha
hesabın var mı? giriş yap