şükela:  tümü | bugün
 • büyük islam alimi. en önemli eseri hikemdir (bkz: tasavvufi hikmetler). iskenderiyede doğdu. ilk tahsilini de iskenderiyede tamamladı. devrin en önemli alimlerlerinin talebeliğini yaptı. 1275 yılında şeyh ebu'l-abbas mürsî ile tanıştı ve onun sohbetlerine katılmaya başladı. vaaz ve irşadla görevli olarak kahireye gitti. hayatının geri kalan kısmını burada geçirdi ve medrese-i mansuriyede vefat ettiğinde takvimler 1309 yılını gösteriyordu.
  ataullah iskenderi aynı zamanda iskenderânî-sekenderî olarak da anılmıştır. şazelî ve mürsî'den sonra en şazeliye tarikatında üçüncü önemli kişidir. kendisi tam anlamıyla bir mutasavvıftır. bir sufi sözü der ki namazda kur'andan başka bir metin okunmaya izin verilseydi hikem okunurdu.
  hikemden bir kaç tane örnek vermek gerekirse:
  • her soruya cevap veren, her gördüğünden bahseden ve her bildiğini anlatan kimse gördüğünde o şahsın cahil olduğunu anla!.
  • kalb için hiçbir şey, kendisiyle tefekkür meydanlarında girdiği uzlet kadar faydalı değildir. tefekkür kalbin ağyar meydanlarında sevr ve cevelanıdır. o kalbin kandilidir, o gidince artık ışık ve nur yok demektir.
  • kendini bilinmezlik toprağına göm. çünkü gömülmeyen şey bitmez, bitse de ondan hayır gelmez.
  • insanlar sende bulduklarını zannettikleri iyiliklerden dolayı seni methederler. buna karşılık sen de kendi gerçek durumunu bildiğin için nefsini kınamaya devam et.
  (bkz: tasavvufi hikmetler)
  (bkz: gelin tâcı)
  (bkz: nefs terbiyesi)
 • ümitli olduğun her şeyin kölesi; ümit kestiğin her şeyden de azade ve hürsün demiş. kült olmuş bir filmin içinde geçen söz sanki el iskenderi'nin bu sözünden mülhem söylenmiş gibi. hangi filmde geçtiğini bulamazsanız bana ulaşın hatırlatayım sözü. lakin esas mesele o değil. bu sözünü okuduğumda kalbim titredi. içime işledi. diğer sözlerinden bir kademe üste koydum bunu. aklımda dönüp duruyor girdap gibi.

  şimdi söyleyin biz mi çağın ilerisindeyiz?
 • (bkz: #20238758)
 • bilinmeyenden geçinmiş, çalışmadan yaşamış üfürükçü.
 • torununun torunlari su an kizilay'in gobeginde bir lokanta isletmektedir. derler ki orada iskender yiyen her kimse o buyuk alimin ruhuna uflemis kadar olurmus. ama fiyatlar biraz tuzlu.
  (bkz: ata iskender)
  (bkz: serbest cagrisim)
 • "insanların en bilgisizi başkalarındaki şüphe uğruna kendisindeki bilgiyi terk edendir"
 • "nice ömürler vardır ki zamanı uzun, değeri kısa. / nice ömürler vardır ki zamanı kısa, değeri uzundur"
 • gençliğinde tasavufa karşı mesafeli olmasına rağmen daha sonra önemli bir mutasavvıf olmuştur. fikirleri özellikle nakşiler tarafından önemli ölçüde benimsenmiştir(örn: zühd ve vera). imam gazali ve ebu talip el mekki'den önemli ölçüde etkilendiği eserlerinde anlaşılabilir.

  ibn teymiye'nin çağdaşıdır. ibn teymiye'nin mısır'da bulunduğu dönemde aralarında çıkan tartışma nedeniyle hapse atılmasına neden olmuştur.
 • "başlangıçta zor ve ağır şartlara tahammül etmeyen, ilimle yanıp tutuşmayan bir talebenin, aydınlık sonu da olmaz."