şükela:  tümü | bugün
 • kendisi "bayan"dir. evet evet, bayan ekonomist. cok da basarilidir. cagdasi olan bir cok ekonomist kendisinden korkmustur. korkutucu bir elestiri zekasina sahip oldugu soylenir.
 • 1983'de vefat etmi$tir.
 • 1903’de surrey’de dünyaya geldi. cambridge’de gilton college’deki iktisat öğrenimini 1935’te tamamladı. kendisi gibi iktisatçı olan eşi austin robinson ile birlikte üç yıl hindistan’da kaldıktan sonra cambridge’e döndü ve 1937 sonlarında bu okulda ders vermeye başladı. izleyen on yıl içerisinde üç kitap ve sayısız makale yazarak yetenekli bir iktisatçı olduğunu gösterdi. buna karşın 1965 yılına kadar profesör yapılmadı.
  çoğu iktisatçının tersine iktisadın yalnızca bir bölümünde yoğunlaşmadı. çok çeşitli konularda kitap ve makaleler yazdı.
  joan robinson, iktisatta cambridge ekolü ya da yeni keynesçi ekol gibi adlarla anılan akımın kurucularından ve en önemli temsilcilerinden biri sayılır. başlangıçta keynes’in izinden gidiyordu ve “genel teori.” üzerinde yoğunlaşmıştı. döneminin egemen iktisat ekolü olan yeni klasikleri çok etkili bir biçimde eleştirdi. yeni klasik iktisatçıların, tam rekabetçi denge varsayımıyla kendilerini fildişi kulelere hapsedip yaşamdan ve gerçeklerden koptuklarını gösterdi. 1933 yılında bu konuyla ilgili olarak “the economics of imperfect competition-eksik rekabet ekonomisi” adlı yapıtını yayımladı ve yeni klasiklerin tam rekabetçi modellerinin yerine, pierro sraffa’nın görüşlerinden de yararlanarak, kendi eksik rekabetçi denge modelini geliştirdi.
  marks’ı incelerken ricardo’yu da incelemek gerektiğine karar verdi ve ricardo’nun birikim ve bölüşüm teorilerini geliştirdi. batılı akademisyenler arasında marks’ın bir iktisatçı olarak önemine dikkat çeken ilk iktisatçıdır. 1942’de kaleme aldığı “an essay on marxian economics-marksçı iktisat üzerine bir deneme” adlı yapıtı iktisat tarihinde çığır açacak önemdeydi. akademik kariyerinin ileriki dönemlerinde, sürekli olarak marksçı iktisatla keynesçi iktisadın bir sentezini oluşturmaya çalıştı. bunu yaparken polonya asıllı bir iktisatçı olan michael kalecki’nin görüşlerinden de yararlandı.
  1953 yılında yazdığı “production fonction and the theory of capital-üretim fonksiyonu ve sermaye teorisi” adlı yapıtıyla yeni klasiklerin sermaye teorisini büyük ölçüde hırpaladı ve gözden düşmesini sağladı.
  yukarıda da değinildiği gibi, robinson, iktisadın hemen hemen bütün alanlarıyla ilgilenen ve yapıtlar üreten “komple” bir iktisatçıydı. 1956 yılında bu kez de “accumulation of capital-sermaye birikimi” adlı yapıtını yayımlayarak kendi büyüme teorisini geliştirdi. yapıtının adı, ünlü alman marksist düşünür rosa lüksemburg’un yapıtıyla aynıydı.
  dünya görüşüyle ve akademik düşünceleriyle tutarlı politik tavırlar geliştirebilen saygın bir bilim insanı olan joan robinson, yaşamı boyunca üçüncü dünya ülkelerinden yana oldu ve onların haklarını bıkmadan savundu. 1983 yılında yaşama gözlerini kapattı.
 • iktisat dünyasının, duygu asena ları olmadığı için..çok önemli, tarihi ekonomik tespitler yaptığı halde, nobel ödülü verilmeyen iktisatçıdır kendisi..
 • neo klasik sentezcileri piç keynesyenler olarak niteleyen ağzı bozuk, kafası çalışan hanımefendi.
 • iktisat felsefesi adlı kitabını okumadan iktisat mezunu o-lu-na-maz.. okuyun, dağıtın, anlatın, hediye edin.

  buyrun e-book şeklinde*

  http://www.scribd.com/…an-robinson-ktisat-felsefesi
 • şayet rosa lüksemburg, anna schwartz ve donald n. mccloskey iken cerrahi bir operasyonla son yirmili yıllarda cinsiyet değiştirip deridre n. mccloskey ismini alan üç bayan iktisatçı ünlü sayılmazlarsa, joan v. robinson nobel ödülünü almamasına rağmen ünlü teorisyenlerin arasına girmiş tek kadın iktisatçı olarak kabul edilebilir. bu durum, mccloskey'nin, iktisadı erkeklerin aptalca bir oyunu olduğu şeklindeki yorumlamasına ve doğası gereği erkeklere özgü olarak tanımlamasına neden olmuştur. ona göre iktisadı kadın gözüyle görmek ve iktisat içindeki çatışmacı ruhu uyumlu bir yapıya dönüştürmek gereklidir. joan v. robinson, 1903 yılının ekim ayının 31. günü ingiltere surrey'de dünyaya geldi. babası tümgeneral sir friedrich barton maurice idi. snt. pauls's girls' school'a , daha sonradan da cambridge üniversitesi girton college' e devam etti. eğitiminden hemen sonra 1925 yılında daha sonradan profesör sir austin robinson olarak anılacak olan e.a.g. robinson ile 1926 yılında evlendi. hayatı boyunca gölgede bıraktığı kişilerden birisi, robinson' la yaklaşık aynı yıllarda eksik rekabet teorisini abd'de teorize eden richard chamberlein ise ikincisi de kocası sir austin olmuştur. robinson, 1937 yılında cambridge'de ders vermeye başlamış, 1958 yılında british academy'ye katılmış, 1962'de newham college'a hoca olarak seçilmiştir. 1965'e gelindiğinde girton college'de kendisine tekrar hocalık ve daimi profesörlük verilmiştir. ölmeden 4 yıl önce ise king's college'da bu okulun ilk kadın hocası olmayı başarmıştır.
  robinson, gerçekte neo-klasik iktisadın ilkelerine bağlı olmakla beraber, keynes'le birlikte düşüncelerini değiştirerek keynesyen olmuş ve 2. dünya savaşı'ndan sonra pek çok iktisatçının klasik iktisadi düşünceye dönüş yapma eğilimlerine rağmen o, her geçen gün ortadoks teoriye olan eleştirilerini yoğunlaştırmıştır.
  1950'li yıllarda p. sraffa ve diğer arkadaşları ile neo-klasik iktisada bir saldırı niteliği taşıyan cambridge tartışmaları'nı başlatmıştır. iktisadın egemen öğretisine inananların sayıca fazlalığı onun düşüncelerini değiştirmemiş ve robinson sürekli olarak marksizm gibi egemen iktisadi öğretinin dışında kalan konularda yazılar kaleme almaya devam etmiştir. saldırıları genellikle emeğin ve sermayenin marjinal verimliliği ve rekabet piyasası üzerinde toplanmıştır. 1933 yılındaki kitabıyla da monopol teorisini geliştirmiştir. robinson, 2.dünya savaşı esnasında değişik komitelerde çalışmıştır. çalıştığı bu zaman süresince sscb ve çin gibi komünist ülkeleri ziyaret etme fırsatı bulmuştur. bu sırada da ilgisini, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler üzerine yoğunlaştırmıştır. 1949'da ragnar firisch tarafından economic society başkanı olmak için çağrılmış fakat bunu reddetmiştir.
  1956'ya gelindiğinde magnum opusu niteliğinde olan the accumulation of capital isimli kitabını yayınlamıştır. hayatının sonlarına doğru ise iktisat yöntemine ilişkin konulara ilgi duymaya başlamış ve keynesyen teorinin bütünlüğüne bağlı kalmak koşuluyla onun teorik kazanımlarının metodolojik yönlerine değinmiştir. 1960 ve 1980 arası robinson'un en üretken olduğu yıllardır ve bu yıllar arasında yazmış bulunduğu kitaplar ve yayınlar hacimli beş ciltlik bir külliyat oluşturacak niteliktedir. buna rağmen bazı iktisatçılar ona, iktisat biliminde hak ettiği değerin verilmediği düşüncesindedir.
  joan robinson, iktisada son derece önemli katkılarda bulunmuştu. ama belki de en önemli katkısı, mccloskey'nin de savunduğu gibi iktisat biliminin erkek egemen bir yapıdan kurtarılması çabaları olabilir. 1983 yılında geçirdiği bir felçten altı ay kadar sonra cambridge'de ölmüştür. bazı biyografistler onun nobel alması gerektiğini ve kadın olmasından dolayı kendisine cinsel bir ayrımcılık yapılarak, geliştirdiği teorilerden dolayı hak ettiği nobel ödülünün kendisine verilmediğini ileri sürmektedirler.
  kaynak: abdullah mesut küçükkalay- iktisadi düşünce tarihi-beta-2.baskı-s.418