şükela:  tümü | bugün
 • hukuki dilde makable şamil olmama şeklinde de ifade edilebilir.
 • genel bir ilkedir ve istisnaları mevcuttur. hukukta ortaya çıkan yeni bir norm, ortaya çıktığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. fakat bunun istisnalarının olması, ilke olarak kabul edilmesini engellemez.
  istisnaları arasında bazı vergisel düzenlemeler ve ceza hukuk normları örnek olarak gösterilebilir.
  mesela yeni bir düzenlemeyle, işlenen suç daha az bir cezayı gerektiren bir hale gelmişse, kanunun yürürlüğünden önce bu suçla yargılanan veya hüküm giyen kişinin durumu yeni duruma uygun hale getirilir. fakat daha fazla cezayı gerektiren bir düzenleme olmuşsa bu durumda ilgili hüküm geriye yürümez.
 • zamanaşımı denen zımbırtıyla, değil kanunları, zamanı bile geriye yürütüp, nice suçluların ak kaşık olarak sütten çıkarılmasına mahal veren hukuk sisteminin, pek güzel etrafından dolanabildiği müessese...
 • meydana gelmesi halinde, örneğin; eski yasa döneminde yapılmış geçerli bir evlenmenin, sonradan çıkarılan bir yasa ile baştanberi geçersiz sayılması, toplumsal düzeni ve hukuk güvenliğini sarsar demiştir şeref gözübüyük. an itibariyle geçerli sayıp da sırtınızı dayadığınız yasa bi anda kıçınıza tekmeyi basacak hale geledebilir ileriki bir zamanda. şahsen tasvip etmediğim olaydır.
 • bizdeki gibi demokrasi görünümlü kuvvetler birliği olan ülkelerde, yürütmenin takdirine kalan ilkedir.
  kanunun gelişindeki falsoya göre, bazı durumlarda zinhar geriye yürütmezler. *
  gün olur, işlerine gelirse yürümeyeni öpe öpe yürütürler.
 • bu konu alman hukuk literatüründe de çok tartışma yaratmıştır. birçok konuda olduğu gibi bu konuda da "gerçek" "gerçek olmayan" ayrımı yapılmıştır. gerçek geriye yürüme geçmişteki eylemler için bugün ve gelecek için etki doğruracak sonuçlar çıkartıldığnda söz konusu olur, ki çok istisnai olarak anayasal kabul edilir. buna karşın gerçek olmayan geriye yürüme, bugünün eylemleri için gelecek bakımından etki doğurma hallerinde gündeme gelir, örn. haklı beklentiye uygun olmayan tasarruflar... bu gibi hallerde anayasallık var kabul ediliyor.
 • şu aralar "idam isteriz" diye böğüren çomarlara hatırlatılması gereken hukuk ilkesi.

  bir kanun geriye yönelik olarak işlemez sevgili sığırlar. yani idam geri getirilebilir tabii ki (belli suçlar için ben de savunuyorum bunu, siyasi suçlar dışarıda tutularak, tecavüzcüler, işkence ederek öldüren caniler, vs.) ama kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenecek suçlar için geçerli olur.

  gerçi sizin hukuk ilkesi gibi modern dünyaya ait kavramları anlayabileceğinizi sanmıyorum, it sürüsü gibisiniz çünkü.
 • ermeni soykırımı iddiaları konusunda türkiye'nin uluslararası hukuk dahilinde yaslandığı dayanaktır.
 • akp şu an bu ilkeyi kaldıracağı vaadini vermekle meşgul. darbe teşebbüsü ayrı, akp ayrı dert. tımarhane gibi memleket.
 • zamanında çok rahat geriye yürütülmüştür.
  (bkz: cem uzan)